990-91386-007

Απαιτήσεις μπαταρίας

Τύπος μπαταρίας VRLA
Ελάχιστη κατηγορία ευφλεκτότητας HB
Ράφια μπαταρίας Για άνω είσοδο καλωδίων με εγκατεστημένο κιτ αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας ή για κάτω είσοδο καλωδίων: 4 ράφια μεγέθους 1280 x 765 mm
Για άνω είσοδο καλωδίων χωρίς εγκατεστημένο κιτ αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας: 5 ράφια μεγέθους 1280 x 765 mm
Μέγιστο βάρος ανά ράφι 650 kg
Μέγιστο βάρος ανά ερμάριο 3250 kg
Ύψος μεταξύ ραφιών μπαταρίας 340 mm
Μέγιστο ύψος μπαταρίας συμπεριλαμβανομένων των πόλων μπαταρίας 240 mm
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;