990-5913C-034

Güç Kablolarını Bağlama

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
DC ve akü kablolarını klasik akü kabinine bağlamadan önce UPS sisteminin gücünü tamamen kapatın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
 1. Terminal kapağını akü kesicisinin sol tarafından çıkarın.
 2. PE kablosunu klasik akü kabininin altından geçirin ve PE kablosunu bağlayın.

  GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 3. DC kablolarını klasik DC kabininin altından geçirin ve DC kablolarını (DC+, DC-) bağlayın. DC kablolarını bağlarken kilit rondelaları (ürünle verilmez) kullanın.
 4. Akü kesicisinin sol tarafındaki terminal kapağını tekrar takın.
 5. Kesici koruma plakalarını tekrar takın.
 6. Klasik akü kabin(ler)indeki her bir raftaki aküleri sağlanan bakır çubuklar veya kablolarla birbirine bağlayın ve akü kesicinin sağ tarafına bağlayın. Klasik akü kabininin ön kapağının iç kısmındaki bağlantı şemasına bakın.
  TEHLİKE
  ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
  Aküler, elektrik çarpması ve yüksek kısa devre akımı riski oluşturabilir. Aküler üzerinde çalışırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
  • Saatleri, yüzükleri veya diğer metal nesneleri çıkarın.
  • Yalıtımlı tutamaçları olan aletler kullanın.
  • Koruyucu gözlük, eldiven ve çizme kullanın.
  • Akülerin üzerine alet ya da metal parçalar koymayın.
  • Akü terminallerini bağlamadan veya ayırmadan önce şarj kaynağının bağlantısını kesin.
  • Akünün yanlışlıkla topraklanıp topraklanmadığını belirleyin. Yanlışlıkla topraklanmışsa, kaynağı topraktan çıkarın. Topraklanmış bir akünün herhangi bir parçası ile temas, elektrik çarpmasına ve yüksek ksıa devre akımının yol açtığı yanıklara neden olabilir. Kurulum ve bakım sırasında bu tür nedenler ortadan kaldırılırsa, böyle bir çarpma olasılığı azaltılabilir (topraklanmış bir besleme devresine sahip olmayan ekipman ve uzak akü malzemeleri için geçerlidir).
  Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?