990-91141D-031

Verkningsgrad

20 kW UPS Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

94,0%

94,4%

94,1%

96,9%

96,7%

96,7%

50 % last

95,7%

96,1%

95,9%

98,1%

98,2%

98,2%

75 % last

96,4%

96,6%

96,6%

98,6%

98,7%

98,7%

100 % last

96,7%

96,9%

96,9%

98,8%

98,9%

98,9%

20 kW UPS ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

95,6%

95,4%

95,3%

93,6%

93,6%

93,6%

50 % last

97,7%

97,6%

97,6%

95,7%

95,7%

95,7%

75 % last

98,4%

98,3%

98,3%

96,3%

96,3%

96,3%

100 % last

98,7%

98,7%

98,7%

96,6%

96,6%

96,6%

30 kW UPS Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

95,0%

95,5%

95,3%

97,7%

97,7%

97,7%

50 % last

96,4%

96,6%

96,6%

98,6%

98,7%

98,7%

75 % last

96,7%

97,0%

96,9%

98,9%

98,9%

99,0%

100 % last

96,8%

97,0%

97,0%

99,1%

99,1%

99,1%

30 kW UPS ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

97,0%

96,9%

96,8%

95,0%

95,0%

95,0%

50 % last

98,4%

98,3%

98,3%

96,3%

96,3%

96,3%

75 % last

98,8%

98,8%

98,8%

96,6%

96,6%

96,6%

100 % last

99,0%

99,0%

99,0%

96,7%

96,7%

96,7%

40 kW UPS Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

95,7%

96,1%

95,9%

98,1%

98,2%

98,2%

50 % last

96,7%

96,9%

96,9%

98,8%

98,9%

98,9%

75 % last

96,8%

97,0%

97,0%

99,1%

99,1%

99,1%

100 % last

96,7%

96,9%

96,9%

99,2%

99,2%

99,2%

40 kW UPS ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

97,7%

97,6%

97,6%

95,7%

95,7%

95,7%

50 % last

98,7%

98,7%

98,7%

96,6%

96,6%

96,6%

75 % last

99,0%

99,0%

99,0%

96,7%

96,7%

96,7%

100 % last

99,2%

99,2%

99,2%

96,6%

96,6%

96,6%

50 kW UPS Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

96,2%

96,4%

96,3%

98,4%

98,5%

98,4%

50 % last

96,8%

97,0%

97,0%

99,0%

99,0%

99,0%

75 % last

96,7%

97,0%

97,0%

99,2%

99,2%

99,2%

100 % last

96,4%

96,7%

96,8%

99,2%

99,3%

99,3%

50 kW UPS ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

98,1%

98,0%

98,0%

96,1%

96,1%

96,1%

50 % last

98,9%

98,9%

98,9%

96,7%

96,7%

96,7%

75 % last

99,2%

99,1%

99,1%

96,7%

96,7%

96,7%

100 % last

99,3%

99,3%

99,3%

96,5%

96,5%

96,5%

60 kW UPS Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

95,6%

95,7%

95,8%

98,3%

98,2%

98,3%

50 % last

96,7%

97,0%

96,8%

98,9%

98,9%

98,9%

75 % last

96,9%

97,1%

97,1%

99,1%

99,1%

99,1%

100 % last

96,9%

97,1%

97,1%

99,2%

99,2%

99,2%

60 kW UPS ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

97,5%

97,4%

97,4%

95,2%

95,2%

95,2%

50 % last

98,6%

98,6%

98,6%

96,4%

96,4%

96,4%

75 % last

99,0%

99,0%

99,0%

96,7%

96,7%

96,7%

100 % last

99,1%

99,1%

99,1%

96,7%

96,7%

96,7%

80 kW UPS Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

96,2%

96,3%

96,3%

98,6%

98,6%

98,6%

50 % last

96,9%

97,1%

97,0%

99,0%

99,1%

99,1%

75 % last

96,9%

97,1%

97,1%

99,2%

99,2%

99,2%

100 % last

96,8%

97,0%

97,1%

99,3%

99,3%

99,3%

80 kW UPS ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

98,1%

98,0%

98,0%

95,8%

95,8%

95,8%

50 % last

98,9%

98,9%

98,9%

96,6%

96,6%

96,6%

75 % last

99,1%

99,1%

99,1%

96,7%

96,7%

96,7%

100 % last

99,3%

99,3%

99,3%

96,6%

96,6%

96,6%

100 kW UPS Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

96,5%

96,6%

96,6%

98,8%

98,8%

98,8%

50 % last

96,9%

97,1%

97,1%

99,1%

99,1%

99,2%

75 % last

96,9%

97,1%

97,2%

99,3%

99,3%

99,3%

100 % last

96,6%

96,8%

96,9%

99,3%

99,3%

99,4%

100 kW UPS ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

98,4%

98,4%

98,4%

96,2%

96,2%

96,2%

50 % last

99,1%

99,1%

99,0%

96,7%

96,7%

96,7%

75 % last

99,2%

99,3%

99,3%

96,7%

96,7%

96,7%

100 % last

99,3%

99,3%

99,3%

96,5%

96,5%

96,5%

120 kW UPS Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

96,7%

96,7%

96,7%

98,9%

98,9%

98,9%

50 % last

97,1%

97,2%

97,2%

99,2%

99,2%

99,3%

75 % last

97,0%

97,1%

97,2%

99,3%

99,3%

99,3%

100 % last

96,6%

96,8%

96,9%

99,3%

99,3%

99,4%

120 kW UPS ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

98,7%

98,6%

98,6%

NA NA NA
50 % last

99,2%

99,2%

99,2%

NA NA NA
75 % last

99,3%

99,3%

99,3%

NA NA NA
100 % last

99,3%

99,4%

99,4%

NA NA NA
150 kW UPS Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

96,7%

96,7%

96,7%

98,9%

98,9%

98,9%

50 % last

97,1%

97,2%

97,2%

99,2%

99,2%

99,3%

75 % last

97,0%

97,1%

97,2%

99,3%

99,3%

99,3%

100 % last

96,6%

96,8%

96,9%

99,3%

99,3%

99,4%

150 kW UPS ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

98,7%

98,6%

98,6%

NA NA NA
50 % last

99,2%

99,2%

99,2%

NA NA NA
75 % last

99,3%

99,3%

99,3%

NA NA NA
100 % last

99,3%

99,4%

99,4%

NA NA NA
QR code for this page

Var det här till hjälp?