990-91141D-032

ประสิทธิภาพ

20 kW UPS การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

94,0%

94,4%

94,1%

96,9%

96,7%

96,7%

โหลด 50%

95,7%

96,1%

95,9%

98,1%

98,2%

98,2%

โหลด 75%

96,4%

96,6%

96,6%

98,6%

98,7%

98,7%

โหลด 100%

96,7%

96,9%

96,9%

98,8%

98,9%

98,9%

20 kW UPS ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

95,6%

95,4%

95,3%

93,6%

93,6%

93,6%

โหลด 50%

97,7%

97,6%

97,6%

95,7%

95,7%

95,7%

โหลด 75%

98,4%

98,3%

98,3%

96,3%

96,3%

96,3%

โหลด 100%

98,7%

98,7%

98,7%

96,6%

96,6%

96,6%

30 kW UPS การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

95,0%

95,5%

95,3%

97,7%

97,7%

97,7%

โหลด 50%

96,4%

96,6%

96,6%

98,6%

98,7%

98,7%

โหลด 75%

96,7%

97,0%

96,9%

98,9%

98,9%

99,0%

โหลด 100%

96,8%

97,0%

97,0%

99,1%

99,1%

99,1%

30 kW UPS ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

97,0%

96,9%

96,8%

95,0%

95,0%

95,0%

โหลด 50%

98,4%

98,3%

98,3%

96,3%

96,3%

96,3%

โหลด 75%

98,8%

98,8%

98,8%

96,6%

96,6%

96,6%

โหลด 100%

99,0%

99,0%

99,0%

96,7%

96,7%

96,7%

40 kW UPS การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

95,7%

96,1%

95,9%

98,1%

98,2%

98,2%

โหลด 50%

96,7%

96,9%

96,9%

98,8%

98,9%

98,9%

โหลด 75%

96,8%

97,0%

97,0%

99,1%

99,1%

99,1%

โหลด 100%

96,7%

96,9%

96,9%

99,2%

99,2%

99,2%

40 kW UPS ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

97,7%

97,6%

97,6%

95,7%

95,7%

95,7%

โหลด 50%

98,7%

98,7%

98,7%

96,6%

96,6%

96,6%

โหลด 75%

99,0%

99,0%

99,0%

96,7%

96,7%

96,7%

โหลด 100%

99,2%

99,2%

99,2%

96,6%

96,6%

96,6%

50 kW UPS การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

96,2%

96,4%

96,3%

98,4%

98,5%

98,4%

โหลด 50%

96,8%

97,0%

97,0%

99,0%

99,0%

99,0%

โหลด 75%

96,7%

97,0%

97,0%

99,2%

99,2%

99,2%

โหลด 100%

96,4%

96,7%

96,8%

99,2%

99,3%

99,3%

50 kW UPS ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

98,1%

98,0%

98,0%

96,1%

96,1%

96,1%

โหลด 50%

98,9%

98,9%

98,9%

96,7%

96,7%

96,7%

โหลด 75%

99,2%

99,1%

99,1%

96,7%

96,7%

96,7%

โหลด 100%

99,3%

99,3%

99,3%

96,5%

96,5%

96,5%

60 kW UPS การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

95,6%

95,7%

95,8%

98,3%

98,2%

98,3%

โหลด 50%

96,7%

97,0%

96,8%

98,9%

98,9%

98,9%

โหลด 75%

96,9%

97,1%

97,1%

99,1%

99,1%

99,1%

โหลด 100%

96,9%

97,1%

97,1%

99,2%

99,2%

99,2%

60 kW UPS ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

97,5%

97,4%

97,4%

95,2%

95,2%

95,2%

โหลด 50%

98,6%

98,6%

98,6%

96,4%

96,4%

96,4%

โหลด 75%

99,0%

99,0%

99,0%

96,7%

96,7%

96,7%

โหลด 100%

99,1%

99,1%

99,1%

96,7%

96,7%

96,7%

80 kW UPS การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

96,2%

96,3%

96,3%

98,6%

98,6%

98,6%

โหลด 50%

96,9%

97,1%

97,0%

99,0%

99,1%

99,1%

โหลด 75%

96,9%

97,1%

97,1%

99,2%

99,2%

99,2%

โหลด 100%

96,8%

97,0%

97,1%

99,3%

99,3%

99,3%

80 kW UPS ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

98,1%

98,0%

98,0%

95,8%

95,8%

95,8%

โหลด 50%

98,9%

98,9%

98,9%

96,6%

96,6%

96,6%

โหลด 75%

99,1%

99,1%

99,1%

96,7%

96,7%

96,7%

โหลด 100%

99,3%

99,3%

99,3%

96,6%

96,6%

96,6%

100 kW UPS การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

96,5%

96,6%

96,6%

98,8%

98,8%

98,8%

โหลด 50%

96,9%

97,1%

97,1%

99,1%

99,1%

99,2%

โหลด 75%

96,9%

97,1%

97,2%

99,3%

99,3%

99,3%

โหลด 100%

96,6%

96,8%

96,9%

99,3%

99,3%

99,4%

100 kW UPS ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

98,4%

98,4%

98,4%

96,2%

96,2%

96,2%

โหลด 50%

99,1%

99,1%

99,0%

96,7%

96,7%

96,7%

โหลด 75%

99,2%

99,3%

99,3%

96,7%

96,7%

96,7%

โหลด 100%

99,3%

99,3%

99,3%

96,5%

96,5%

96,5%

120 kW UPS การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

96,7%

96,7%

96,7%

98,9%

98,9%

98,9%

โหลด 50%

97,1%

97,2%

97,2%

99,2%

99,2%

99,3%

โหลด 75%

97,0%

97,1%

97,2%

99,3%

99,3%

99,3%

โหลด 100%

96,6%

96,8%

96,9%

99,3%

99,3%

99,4%

120 kW UPS ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

98,7%

98,6%

98,6%

NA NA NA
โหลด 50%

99,2%

99,2%

99,2%

NA NA NA
โหลด 75%

99,3%

99,3%

99,3%

NA NA NA
โหลด 100%

99,3%

99,4%

99,4%

NA NA NA
150 kW UPS การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

96,7%

96,7%

96,7%

98,9%

98,9%

98,9%

โหลด 50%

97,1%

97,2%

97,2%

99,2%

99,2%

99,3%

โหลด 75%

97,0%

97,1%

97,2%

99,3%

99,3%

99,3%

โหลด 100%

96,6%

96,8%

96,9%

99,3%

99,3%

99,4%

150 kW UPS ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

98,7%

98,6%

98,6%

NA NA NA
โหลด 50%

99,2%

99,2%

99,2%

NA NA NA
โหลด 75%

99,3%

99,3%

99,3%

NA NA NA
โหลด 100%

99,3%

99,4%

99,4%

NA NA NA
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?