990-5914B-025

Demontaż skrzynki wyłącznika baterii lub przeniesienie jej do nowej lokalizacji

 1. Całkowicie wyłącz zasilacz UPS — postępuj zgodnie z jego instrukcją obsługi.
 2. Zablokuj/oznacz wszystkie wyłączniki w rozdzielnicy w pozycji WYŁ. (otwartej).
 3. Zablokuj/oznacz wszystkie wyłączniki baterii w rozdzielnicy / urządzeniu bateryjnym w pozycji WYŁ. (otwartej).
 4. W przypadku urządzeń bateryjnych bez osobnego wyłącznika baterii znajdującego się przed tą skrzynką wyłącznika baterii należy odłączyć kable baterii od urządzenia.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  Odłącz kable baterii od urządzenia bateryjnego.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
 5. Otwórz przednie drzwi skrzynki wyłącznika baterii.
 6. Zablokuj/oznacz wyłącznik baterii w pozycji WYŁ. (otwartej).

  Widok z przodu skrzynki wyłącznika baterii

 7. Odkręć trzy śruby i otwórz panel przedni.
 8. Odkręć śruby na osłonach i zdejmij je ze skrzynki wyłącznika baterii.

  Widok z przodu skrzynki wyłącznika baterii 20-80 kW

  Widok z przodu skrzynki wyłącznika baterii 100-200 kW

 9. Przed kontynuowaniem dokonaj pomiarów i potwierdź BRAK napięcia na każdym szynoprzewodzie DC.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO
  Przed kontynuowaniem dokonaj pomiarów i potwierdź BRAK napięcia na każdym szynoprzewodzie DC.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

  Widok z przodu skrzynki wyłącznika baterii 20-80 kW

  Widok z przodu skrzynki wyłącznika baterii 100-200 kW

 10. Odłącz i usuń wszystkie kable zasilające ze skrzynki wyłącznika baterii.
 11. Odłącz i usuń wszystkie przewody sygnałowe ze skrzynki wyłącznika baterii. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Podłącz przewody sygnałowe.
 12. Ponownie załóż osłony wewnętrzne.
 13. Wykręć cztery śruby M10 ze ściany i zdejmij z niej skrzynkę wyłącznika baterii.
  PRZESTROGA
  Duży ciężar
  Skrzynka wyłącznika baterii jest ciężka (35 kg). Użyj odpowiednich narzędzi, aby bezpiecznie podnieść skrzynkę wyłącznika baterii.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
 14. Zamknij panel przedni i zamocuj go za pomocą trzech śrub.
 15. Zamknij przednie drzwi skrzynki wyłącznika baterii na klucz.
 16. Podczas transportu:
  OSTRZEŻENIE
  Ryzyko PRZECHYŁU
  Podczas transportu skrzynki wyłącznika baterii należy upewnić się, że:
  • pracownicy odpowiedzialni za transport posiadają niezbędne umiejętności i zostali odpowiednio przeszkoleni;
  • używane są odpowiednie narzędzia do bezpiecznego podnoszenia i przewożenia produktu;
  • produkt jest chroniony przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń (takich jak opakowanie jednostkowe lub zbiorcze).
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

  Wymagania dotyczące transportu:

  • Zamontuj skrzynkę wyłącznika baterii w pozycji poziomej na środku odpowiedniej palety o minimalnych wymiarach: 840 mm x 1220 mm. Paleta musi być odpowiednio dostosowana do wagi skrzynki wyłącznika baterii (35 kg).

  • Zamocuj skrzynkę wyłącznika baterii na palecie za pomocą odpowiednich środków mocujących będących w stanie znieść wibracje i wstrząsy podczas załadunku, transportu i rozładunku.

  • Oryginalną paletę transportową i wsporniki można wykorzystać ponownie, jeśli nie są uszkodzone.

  OSTRZEŻENIE
  Nieoczekiwane zachowanie sprzętu
  Nie należy bezpośrednio podnosić skrzynki wyłącznika baterii za pomocą wózka widłowego lub paletowego, bo może to doprowadzić do jej wygięcia lub uszkodzenia.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
 17. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Zdemontuj skrzynkę wyłącznika baterii LUB
  • Przenieś ją do nowej lokalizacji i zamontuj ją tam.
 18. Tylko w przypadku instalacji skrzynki wyłącznika baterii w nowej lokalizacji: Postępuj zgodnie z instrukcją montażu, aby zamontować skrzynkę wyłącznika baterii w nowej lokalizacji. Ogólny opis montażu można znaleźć w sekcji Procedura montażu. Tylko wykwalifikowany personel powinien przeprowadzać ponowny montaż i rozruch.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?