990-5914B-025

Podłącz przewody sygnałowe

 1. Odkręć śruby na osłonach i zdejmij osłony ze skrzynki wyłącznika baterii.

  Widok z przodu skrzynki wyłącznika baterii 20-80 kW

  Widok z przodu skrzynki wyłącznika baterii 100-200 kW

 2. Poprowadź przewody sygnałowe dołem skrzynki wyłącznika baterii. W przypadku skrzynki wyłącznika baterii 20-80 kW przewody sygnałowe można poprowadzić również górą.
 3. Zdejmij osłonę wyłącznika baterii.

  Widok z przodu skrzynki wyłącznika baterii

 4. Podłącz przewody sygnałowe:
  1. Podłącz przewody sygnałowe do łącznika AUX.
  2. Podłącz przewody sygnałowe do cewki wyzwalającej niskiego napięcia.
  3. Przymocuj kable sygnałowe do dostarczonych wsporników kabli za pomocą opasek zaciskowych.

  Widok z przodu skrzynki wyłącznika baterii

 5. Ponownie zamocuj osłonę wyłącznika baterii.
 6. Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?