990-5914B-022

Het batterijschakelaarpaneel buiten gebruik stellen of naar een nieuwe locatie verplaatsen

 1. Schakel de UPS volledig uit en volg hierbij de instructies in de bedieningshandleiding van de UPS.
 2. Volg de lockout/tagout-procedure om alle batterijschakelaars in de schakelinrichting in de stand UIT (open) te zetten.
 3. Volg de lockout/tagout-procedure om alle batterijschakelaars in de schakelinrichting/batterijoplossing in de stand UIT (open) te zetten.
 4. Ontkoppel de batterijkabels van de batterijoplossing voor batterijoplossingen zonder individuele stroomopwaartse batterijschakelaar of dit batterijschakelaarpaneel.
  GEVAAR
  Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
  Koppel de batterijkabels los van de batterijoplossing.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
 5. Open de deur van het batterijschakelaarpaneel.
 6. Volg de lockout/tagout-procedure om de batterijschakelaar in de stand OFF (open) te zetten.

  Vooraanzicht van batterijschakelaarpaneel

 7. Draai de drie schroeven los en open de binnendeur.
 8. Draai de schroeven van de beschermingsplaten los en til de platen uit het batterijschakelaarpaneel.

  Vooraanzicht van het 20-80 kW-batterijschakelaarpaneel

  Vooraanzicht van het 100-200 kW-batterijschakelaarpaneel

 9. Meet de spanning op elke DC-busbar en controleer of er GEEN spanning aanwezig is, voordat u verdergaat.
  GEVAAR
  GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
  Meet de spanning op elke DC-busbar en controleer of er GEEN spanning aanwezig is, voordat u verdergaat.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

  Vooraanzicht van het 20-80 kW-batterijschakelaarpaneel

  Vooraanzicht van het 100-200 kW-batterijschakelaarpaneel

 10. Koppel alle stroomkabels los van het batterijschakelaarpaneel en verwijder ze.
 11. Koppel alle signaalkabels los van het batterijschakelaarpaneel en verwijder ze. Zie De signaalkabels aansluiten voor details.
 12. Plaats de binnenplaten terug.
 13. Verwijder de vier M10-schroeven uit de muur en haal het batterijschakelaarpaneel van de muur.
  VOORZICHTIG
  Zware belasting
  Het batterijschakelaarpaneel is zwaar (35 kg). Gebruik geschikt gereedschap om het batterijschakelaarpaneel veilig op te tillen.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
 14. Sluit de binnendeur en zet deze vast met de drie schroeven.
 15. Sluit en vergrendel de deur van het batterijschakelaarpaneel.
 16. Voor transport:
  WAARSCHUWING
  Gevaar voor KANTELEN
  Zorg bij transport van het batterijschakelaarpaneel voor het volgende:
  • dat het transportpersoneel over de vereiste vaardigheden beschikt en voldoende is opgeleid;
  • dat er geschikt gereedschap wordt gebruikt om het product veilig op te tillen en te transporteren;
  • dat het product wordt beschermd tegen schade door gebruik van de juiste bescherming (zoals omwikkeling of verpakking).
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.

  Vereisten voor het transport:

  • Monteer het batterijschakelaarpaneel in horizontale positie in het midden van een geschikte pallet met minimale palletafmetingen: 840 mm x 1220 mm. De pallet moet geschikt zijn voor het gewicht van het batterijschakelaarpaneel (35 kg).

  • Bevestig het batterijschakelaarpaneel op de pallet met geschikte bevestigingsmiddelen die bestand zijn tegen trillingen en schokken tijdens het laden, transporteren en lossen.

  • De originele transportpallet kan samen met de originele transportbeugels opnieuw worden gebruikt, mits deze onbeschadigd zijn.

  WAARSCHUWING
  Onverwacht gedrag van apparatuur
  Til het batterijschakelaarpaneel niet direct op met een vorkheftruck/pallettruck, omdat dit het batterijschakelaarpaneel kan verbuigen of beschadigen.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
 17. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Batterijschakelaarpaneel buiten gebruik stellen, OF
  • Het batterijschakelaarpaneel naar een nieuwe locatie verplaatsen om het te installeren.
 18. Alleen voor het installeren van het batterijschakelaarpaneel op een nieuwe locatie: Volg de installatiehandleiding voor het installeren van het batterijschakelaarpaneel op een nieuwe locatie. Zie Installatieprocedure voor een installatie-overzicht. Herinstallatie en inbedrijfstelling mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?