990-91141J-004

Specifikationer for 440 V marine-systemer

BEMÆRK: 440 V gælder kun for UPS-marinemodellerne.

Indgangsspecifikationer for 440 V marine-systemer

UPS-klassifikation 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tilslutninger Indgangstilslutninger i et system med én forsyningskilde: 3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Indgangstilslutninger i et system med to forsyningskilder: 3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE
Indgangsspændingsinterval (V) 374-506
Frekvensinterval (Hz) 40-70
Nominel indgangsstrøm (A) 28 41 55 69 82 109 137 165 204
Maksimal indgangsstrøm (A)

34

51

66

82

99

131

166

199

248

Begrænsning af indgangsstrøm (A)

35

53

68

84

103

136

168

205

252

Indgangseffektfaktor 0,99 for last større end 50 %
0,95 for last større end 25 %
Samlet harmonisk forvrængning (THDI) <5 % ved 100 % last <3 % ved 100 % last <5 % ved 100 % last <3 % ved 100 % last <5 % ved 100 % last <3 % ved 100 % last
Minimal kortslutningsklassificering Afhængig af beskyttelse før indgangen på UPS'en. Se yderligere oplysninger i afsnittet "Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en for 440 V marine-systemer".
Maksimal kortslutningsklassificering 65 kA RMS
Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og selvjusterende, 1-40 sekunder

BEMÆRK: For en UPS med N+1 strømmodul er indgangseffektfaktoren 0,99 ved 100 % last, og den samlede harmoniske forvrængning (THDI) er <6 % ved fuld lineær last (symmetrisk).

Bypass-specifikationer for 440 V marine-systemer

UPS-klassifikation 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tilslutninger 3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Bypass-spændingsinterval (V) 396-484
Frekvensinterval (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren)
Nominel bypass-strøm (A)

27

40

54

68

81

108

134

162

202

Nominel neutral strøm (A) *

45

67

92

116

138

183

228

228

228

Minimal kortslutningsklassificering Afhængig af beskyttelse før indgangen på UPS'en. Se yderligere oplysninger i afsnittet "Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en for 440 V marine-systemer".
Maksimal kortslutningsklassificering 65 kA RMS
Beskyttelse Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer
Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 400 A, smelteintegrale 33 kA2s
Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer
Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 550 A, smelteintegrale 52 kA2s

Udgangsspecifikationer for 440 V marine-systemer

UPS-klassifikation 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tilslutninger 3-leder (L1, L2, L3, PE) eller 4-leder (L1, L2, L3, N, PE)
Regulering for udgangsspænding Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %
Overbelastningskapacitet 150 % i 1 minut (ved normal drift)
125 % i 10 minutter (ved normal drift)
125 % i 1 minut (ved batteridrift)
125 % vedvarende (ved bypassdrift)
1000 % i 100 millisekunder (ved bypassdrift)
Dynamisk lastreaktion ± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder
Udgangseffektfaktor 1
Nominel udgangsstrøm (A)

26

39

52

66

79

105

131

157

197

Minimal kortslutningsklassificering * Afhængig af beskyttelse før indgangen på UPS'en. Se yderligere oplysninger i afsnittet "Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en for 440 V marine-systemer".
Maksimal kortslutningsklassificering * 65 kA RMS

Vekselretterudgangs kortslutningsevner

Varierer med tiden. Se graf- og tabelværdier i Vekselretters kortslutningsevner (bypass ikke tilgængelig).
Frekvensregulering (Hz) 50/60 Hz bypass synkroniseret – 50/60 Hz ± 0,1 % fritløbende
Synkroniseret slew rate (Hz/sek) Programmerbar til 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Samlet harmonisk forvrængning (THDU) <1% for lineær last
<5% for ikke-lineær last
Last-crestfaktor 2,5
Lasteffektfaktor Fra 0,7 kapacitiv til 0,7 induktiv uden lastreduktion

Batteri-specifikationer for 440 V marine-systemer

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
 • Beskyttelse af strømlagringsenheden: Der skal placeres en anordning til beskyttelse mod overstrøm tæt på strømlagringsenheden.
 • Udløserforsinkelsen skal være sat til nul på alle batteriafbrydere.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
UPS-klassifikation 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 0-40 % last* 80 %
Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 100 % last 20 %
Maksimal opladningseffekt (ved 0-40 % last) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Maksimal ladeeffekt (ved 100 % last) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Nominel batterispænding (VDC) 32-48 blokke: 384-576 40-48 blokke: 480-576 35-48 blokke: 420-576 32-48 blokke: 384-576 40-48 blokke: 480-576
Nominel flydespænding (VDC) 32-48 blokke: 436-654 40-48 blokke: 545-654 35-48 blokke: 477-654 32-48 blokke: 436-654 40-48 blokke: 545-654
Maksimal boost-spænding (VDC) 720 ved 48 blokke
Temperaturkompensation (pr. celle) -3,3 mV/°C ved T ≥ 25 °C – 0 mV/°C ved T < 25 °C
Spænding ved afsluttet afladning (fuld last) (VDC) 32 blokke: 307 40 blokke: 384 35 blokke: 336 32 blokke: 307 40 blokke: 384
Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (A) * 54 81 108 108 130 173 218 261 326
Batteristrøm ved fuld last og minimal batterispænding (A) * 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Ripple-strøm < 5 % C20 (5 minutters batteridrift)
Batteritest Manuel/automatisk (kan vælges)
Maksimal kortslutningsklassificering 10 kA

Overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Denne UPS overholder OVCII (Over Voltage Category Class II). Denne UPS må kun installeres i omgivelser der overholder OVCII.
 • Hvis UPS'en installeres i et miljø med en OVC-klassificering, der er højere end II, skal der installeres en overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD) opstrøms for UPS'en for at reducere overspændingskategorien til OVCII.
 • Overspændingsbeskyttelsesenheden skal indeholde en statusindikator, der viser brugeren, om overspændingsbeskyttelsesenheden er funktionsdygtig eller ikke længere fungerer i henhold til designet. Statusindikatoren kan være visuel og/eller akustisk og/eller kan have fjernsignalering og/eller udgangskontakt i overensstemmelse med IEC 62040-1.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Krav til overspændingsbeskyttelsesenheder

Vælg en overspændingsbeskyttelsesenhed, der opfylder følgende krav:

Klasse Type 2
Nominel spænding (Ur) 230/400 V, 277/480 V
Spændingsbeskyttelsesniveau (op) < 2,5 kV
Kortslutningsværdi (Isccr)* I henhold til installationsprospektivt kortslutningsniveau
Jordingssystem* TN-S, TT, IT, TN-C
Poler 3P/4P afhængigt af jordingskonfiguration
Standarder IEC 61643-11/UL 1449
Overvågning Ja

Anbefalede kabelstørrelser for 440 V marine-systemer

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 150 mm2.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Det maksimale antal kabelforbindelser pr. busbar: To på indgang/udgang/bypass-busbarer; fire på DC+/DC-busbarer; seks på N/PE-busbarer.

BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

I denne manual er kabelstørrelserne baseret på tabel B.52.3 og B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

 • 90 °C strømledere

 • Omgivelsestemperatur på 30 °C

 • Brug af strømledere af kobber eller aluminium

 • Installationsmetode C

PE-kabelstørrelsen er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

BEMÆRK: De anbefalede kabelstørrelser og den maksimalt tilladte kabelstørrelse kan være forskellig for tilbehørsprodukterne. Ikke alle tilbehørsprodukter understøtter aluminiumkabler. Følg installationsvejledningen, der følger med tilbehørsproduktet.
BEMÆRK: De angivne DC kabelstørrelser er kun anbefalinger. Følg altid de specifikke instruktioner i dokumentationen til batteriløsningen vedrørende DC- og DC PE-kabelstørrelser og kontrollér, at DC-kabelstørrelserne matcher batteriafbryderklassificeringen.
BEMÆRK: Nullederen er dimensioneret til 1,73 gange fasestrøm i tilfælde af højt harmonisk indhold fra ikke-lineær last. Hvis der kun forventes mindre eller ingen harmonisk strøm, kan nullederen dimensioneres efter forholdene, men den må ikke være mindre end fasestrømlederen.
BEMÆRK: 20-40 kW: DC kabler er dimensioneret til 32 batteriblokke. 50-100 kW: DC-kabler er dimensioneret til 40 batteriblokke.

Kobber

UPS-klassifikation 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Indgangsfaser (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
Indgangs-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
Bypass-/udgangsfaser (mm2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
Bypass-PE/udgangs-PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
Neutral (mm2) 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (mm2) 10 25 35 35 50 70 95 95 2 x 70
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

Aluminium

UPS-klassifikation 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Indgangsfaser (mm2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
Indgangs-PE (mm2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
Bypass-/udgangsfaser (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
Bypass-PE/udgangs-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
Neutral (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
DC PE (mm2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

Anbefalet beskyttelse før indgangen på udstyret/UPS'en ved 440 V marine-systemer

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
 • For parallelsystemer må værdierne for øjeblikkelig tilsidesættelse (Ii) ikke indstilles til mere end 1250 A. Anbring etiketten 885-92556 ved siden af afbryderen installeret før indgangen på UPS'en for at oplyse om den potentielle fare.
 • For UPS med en effekt på 20-120 kW: I parallelsystemer med tre eller flere UPS-enheder skal der installeres en afbryder på udgangen af hver UPS. Værdierne for den øjeblikkelige tilsidesættelse (Ii) af enhedsudgangsafbryderen (UOB) må ikke sættes højere end 1250 A.
 • For UPS med en effekt på 150 kW: I parallelsystemer med to eller flere UPS-enheder skal der installeres en afbryder på udgangen af hver UPS. Værdierne for den øjeblikkelige tilsidesættelse (Ii) af enhedsudgangsafbryderen (UOB) må ikke sættes højere end 1250 A.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Ved lokale direktiver, som kræver 4-polede afbrydere: Hvis nullederen forventes at bære en høj strøm, skal afbryderen være klassificeret i henhold til den forventede neutrale strøm pga. linje-neutral, ikke-lineær last.
BEMÆRK
Risiko for utilsigtet enhedsdrift
Hvis der anvendes en fejlstrømsafbryder (RCD-B) før indgangen på UPS'en som jordfejlsbeskyttelse, skal RCD-B'en dimensioneres til ikke at udløses på produktets lækstrøm, som kan være op til 91 mA.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Beskyttelse før indgangen til IEC og minimal prospektiv fase-til-jord-kortslutning ved UPS-indgangs-/bypass-terminaler

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Beskyttelsesenheden før indgangen på UPS'en (og dens indstillinger) skal være dimensioneret til at sikre en frakoblingstid inden for 0,2 sekunder for en minimum prospektiv fase-til-jord kortslutningsstrøm beregnet eller målt ved UPS'ens indgangs-/bypass-terminaler.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Overholdelse er sikret med den anbefalede afbryder (og dens indstillinger) i tabellen nedenfor.

Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en ved 440 V marine-systemer

IkPh-PE er den mindste potentielle fase-til-jord-kortslutningsstrøm, der kræves ved UPS'ens indgangs-/bypass-terminaler. IkPh-PE i tabellen er baseret på den anbefalede beskyttelsesenhed.

UPS-klassifikation 20 kW 30 kW 40 kW
  Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass
IkPh-PE (kA) 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6
Afbrydertype NSX100H TM40D (C10H3TM040) NSX100H TM32D (C10H3TM032) NSX100H TM63D (C10H3TM063) NSX100H TM50D (C10H3TM050) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX100H TM63D (C10H3TM063)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500 (fast) 400 (fast) 500 (fast) 500 (fast) 640 (fast) 500 (fast)
UPS-klassifikation 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass
IkPh-PE (kA) 0,8 0,7 1,5 0,8 1,6 1,5 2 1,6
Afbrydertype NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX160H TM160D (C16H3TM160) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX250H TM200D (C25H3TM200) NSX160H TM160D (C16H3TM160)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800 (fast) 640 (fast) 1250 (fast) 800 (fast) 1250 (fast) 1250 (fast) ≤6 x In 1250 (fast)
UPS-klassifikation 120 kW 150 kW
  Indgang Bypass Indgang Bypass
IkPh-PE (kA) 2,5 2 3 2,5
Afbrydertype NSX250H TM250D (C25H3TM250) NSX250H TM200 (C25H3TM200) NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) NSX250H TM250 (C25H3TM250)
In/Io 250 200 280 250
Ir 250 200 280 250
tr
Im/Isd ≤5 x In ≤6 x In 10 ≤5 x In
tsd
li
UPS-klassifikation 20-60 kW 80 kW 100-150 kW
  Batteri
Afbrydertype ComPacT NSX250S (C25S3TM250D) ComPacT NSX630S DC (C63S3TM600D)
Ir 175 225 420
Im 1250 1250 1500
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?