990-5997D-025

Zalecane przekroje kabli 400 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Metoda montażu C

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

Rozmiar kabli pomiędzy zasilaczem UPS i wyłącznikiem baterii dla zasilacza Easy UPS 3M

Zestawy wyłączników baterii Połączenie 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
1 x E3MBBK60K80H DC+, N, DC- (mm²) 50 70
PE (mm²) 25 35
2 x E3MBBK60K80H DC+, N, DC- (mm²) 50 50 50 50 70
PE (mm²) 25 25 25 25 35
1 x E3MBBK100K200H DC+, N, DC- (mm²) 2 x 70 2 x 70 2 x 95 2 x 120
PE (mm²) 70 70 95 120
2 x E3MBBK100K200H DC+, N, DC- (mm²) 150 150 150
PE (mm²) 95 95 95

Rozmiar kabli pomiędzy wyłącznikiem baterii i zespołem baterii według szeregu dla zasilacza Easy UPS 3M

Liczba szeregów baterii Połączenie 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
1 szereg baterii Batt+, N, Batt- (mm²) 50 70 2 x 70 2 x 70 2 x 95 2 x 120
PE (mm²) 25 35 70 70 95 120
2 szeregi baterii Batt+, N, Batt- (mm²) 25 35 70 70 95 120
PE (mm²) 16 16 35 35 50 70
3 szeregi baterii Batt+, N, Batt- (mm²) 16 16 50 50 50 70
PE (mm²) 16 16 25 25 25 35
4 szeregi baterii Batt+, N, Batt- (mm²) 16 16 35 35 35 50
PE (mm²) 16 16 16 16 16 25

Rozmiar kabli pomiędzy zasilaczem UPS i wyłącznikiem baterii dla zasilacza Easy UPS 3L

Zestawy wyłączników baterii Połączenie 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
1 x E3MBBK100K200H DC+, DC- (mm²) 2 x 120 2 x 120 2 x 120
PE, N (mm²) 120 120 120
2 x E3MBBK100K200H DC+, DC- (mm²) 2 x 70 2 x 95 2 x 120 2 x 120 2 x 120
PE (mm²) 70 95 120 120 120
N (mm²) 120 120 120 120 120
3 x E3MBBK100K200H DC+, DC- (mm²) 2 x 120 2 x 120
PE, N (mm²) 120 120

Rozmiar kabli pomiędzy wyłącznikiem baterii i zespołem baterii według szeregu dla zasilacza Easy UPS 3L

Liczba szeregów baterii* Połączenie 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
1 szereg baterii Batt+, N, Batt- (mm²) 2 x 120 2 x 120 2 x 120 2 x 120 2 x 120
PE (mm²) 120 120 120 120 120
2 szeregi baterii Batt+, N, Batt- (mm²) 120 120 120 120 120
PE (mm²) 70 70 70 70 70
3 szeregi baterii Batt+, N, Batt- (mm²) 70 70 70 70 70
PE (mm²) 35 35 35 35 35
4 szeregi baterii Batt+, N, Batt- (mm²) 50 50 50 50 50
PE (mm²) 25 25 25 25 25
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?