990-5997D-004

Anbefalede kabelstørrelser for 400 V

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al kabelføring skal overholde gældende regler for elinstallationer.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

  • Installationsmetode C

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

Kabelstørrelse for kabler mellem UPS og batteriafbryder til Easy UPS 3M

Batteriafbrydersæt Tilslutning 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
1 x E3MBBK60K80H DC+, N, DC- (mm²) 50 70
PE (mm²) 25 35
2 x E3MBBK60K80H DC+, N, DC- (mm²) 50 50 50 50 70
PE (mm²) 25 25 25 25 35
1 x E3MBBK100K200H DC+, N, DC- (mm²) 2 x 70 2 x 70 2 x 95 2 x 120
PE (mm²) 70 70 95 120
2 x E3MBBK100K200H DC+, N, DC- (mm²) 150 150 150
PE (mm²) 95 95 95

Kabelstørrelse pr. streng for kabler mellem batteriafbryder og batteribank til Easy UPS 3M

Antal batteristrenge Tilslutning 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
1 batteristreng Batt+, N, Batt- (mm²) 50 70 2 x 70 2 x 70 2 x 95 2 x 120
PE (mm²) 25 35 70 70 95 120
2 batteristrenge Batt+, N, Batt- (mm²) 25 35 70 70 95 120
PE (mm²) 16 16 35 35 50 70
3 batteristrenge Batt+, N, Batt- (mm²) 16 16 50 50 50 70
PE (mm²) 16 16 25 25 25 35
4 batteristrenge Batt+, N, Batt- (mm²) 16 16 35 35 35 50
PE (mm²) 16 16 16 16 16 25

Kabelstørrelse for kabler mellem UPS og batteriafbryder til Easy UPS 3L

Batteriafbrydersæt Tilslutning 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
1 x E3MBBK100K200H DC+ (positiv), DC- (mm²) 2 x 120 2 x 120 2 x 120
PE, N (mm²) 120 120 120
2 x E3MBBK100K200H DC+ (positiv), DC- (mm²) 2 x 70 2 x 95 2 x 120 2 x 120 2 x 120
PE (mm²) 70 95 120 120 120
N (mm²) 120 120 120 120 120
3 x E3MBBK100K200H DC+ (positiv), DC- (mm²) 2 x 120 2 x 120
PE, N (mm²) 120 120

Kabelstørrelse pr. streng for kabler mellem batteriafbryder og batteribank til Easy UPS 3L

Antal batteristrenge* Tilslutning 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
1 batteristreng Batt+, N, Batt- (mm²) 2 x 120 2 x 120 2 x 120 2 x 120 2 x 120
PE (mm²) 120 120 120 120 120
2 batteristrenge Batt+, N, Batt- (mm²) 120 120 120 120 120
PE (mm²) 70 70 70 70 70
3 batteristrenge Batt+, N, Batt- (mm²) 70 70 70 70 70
PE (mm²) 35 35 35 35 35
4 batteristrenge Batt+, N, Batt- (mm²) 50 50 50 50 50
PE (mm²) 25 25 25 25 25
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?