990-5997D-025

Podłączenie kabli sygnałowych

UWAGA: Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających.
UWAGA: Na ilustracji dotyczącej niniejszej procedury pokazano system dolnego wlotu kablowego. Taka sama procedura ma zastosowanie do systemu górnego wlotu kablowego.
 1. Zainstaluj czujnik temperatury dostarczony wraz z zasilaczem UPS.
  OSTRZEŻENIE
  Zagrożenie pożarem
  Umieść czujnik temperatury zgodnie z opisem, by uzyskać poprawne pomiary temperatury.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

  Widok z przodu pustej szafy bateryjnej

 2. Przeprowadź kable czujnika temperatury baterii przez górną lub dolną część pustej szafy bateryjnej do zacisków bezpotencjałowych BAT_T w zasilaczu Easy UPS 3M i J12 w zasilaczu Easy UPS 3L.
 3. Poprowadź kable sygnałowe przez górną część pustej szafy bateryjnej do wyłącznika baterii.
 4. Zdemontuj osłonę z wyłącznika baterii.
 5. Podłącz kable sygnałowe zgodnie z jednym z poniższych schematów dla zasilacza Easy UPS 3M:

  Kable sygnałowe w instalacjach z jednym wyłącznikiem baterii

  Kable sygnałowe w instalacjach z dwoma wyłącznikami baterii

  1. Podłącz kable sygnałowe przełącznika AUX z wyłączników baterii i bezpieczników do gniazd J5–1 i J5–2 w zasilaczu UPS.
  2. Podłącz kable sygnałowe cewki wyzwalającej niskiego napięcia z wyłączników baterii do gniazd J6–1 i J6–4 w zasilaczu UPS.
 6. Podłącz kable sygnałowe zgodnie z poniższym schematem dla zasilacza Easy UPS 3L.
  1. Podłącz kable sygnałowe przełącznika AUX z wyłączników baterii i bezpiecznika/ów do gniazd J4-3 i J4-4, J5-1 i J5-2 oraz J5-3 i J5-4 w zasilaczu UPS.
  2. Podłącz kable sygnałowe cewki wyzwalającej niskiego napięcia z wyłączników baterii do gniazd J3-1 i J3-2, J3-3 and J3-4 i J4-1 oraz J4-2 w zasilaczu UPS.
 7. Przymocuj kable sygnałowe do dostarczonych wsporników kabli za pomocą opasek zaciskowych.
 8. Ponownie zamontuj osłonę wyłącznika na wyłączniku baterii.
QR code for this page

czy było to pomocne?