990-5997D-025

Podłączenie kabli zasilających

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Całkowicie odłącz dopływ energii do systemu UPS zanim połączysz kable baterii z wyłącznikiem baterii.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
 1. Zablokuj/oznacz wyłącznik baterii w pozycji WYŁ.

  Pusta szafa bateryjna – dolne wejście kabla

  Pusta szafa bateryjna – górne wejście kabla

 2. Podłącz kabel PE.
 3. Podłącz kable DC (DC+, N, DC-) z zasilacza UPS.
 4. Zamontuj osłonę ochronną nad zaciskami po lewej stronie wyłącznika baterii.
 5. Zamontuj baterie według opisu w instrukcji montażu dostarczonej z pustą szafą bateryjną.
 6. Podłącz kable baterii (Batt+, N, Batt-) z baterii w pustej szafie bateryjnej do wyłącznika baterii.

  Pusta szafa bateryjna – dolne wejście kabla

  Pusta szafa bateryjna – górne wejście kabla

 7. Zamontuj osłonę ochronną nad zaciskami po prawej stronie wyłącznika baterii.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?