990-91274H-004

Installationsprocedure

BEMÆRK: Afstanden mellem batteribanken og UPS'en må ikke overstige 200 m. Kontakt Schneider Electric ved installationer med større afstand.
  1. Gør et af følgende:
  2. Tilslut strømkablerne.
  3. De sidste installationstrin.
Hvis du skal flytte eller tage det færdiginstallerede klassiske batteriskab ud af drift, se ventligst Tag det klassiske batteriskab ud af drift, eller flyt det til et nyt sted.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?