990-91274H-004

Specifikationer

BEMÆRK
fare for skade på udstyret
I UPS-installationsmanualen kan du finde detaljerede specifikationer for UPS-systemet.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Specifikationer for klassisk batteriskab

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Det klassiske batteriskab må kun bruges sammen med Easy UPS 3M eller Easy UPS 3L.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Op til to klassiske batteriskabe kan tilsluttes Easy UPS 3M.
BEMÆRK: Op til tre klassiske batteriskabe kan tilsluttes Easy UPS 3L.
Kommerciel reference Batteritype Afbrydertype Antal batteriblokke
E3MCBC7C XP12-150

C25S4D + C254MG200D

38
E3MCBC7D XP12-240

C25S4D + C254MG250D

36
E3MCBC10A XP12-300

C40S4TM400D

36
E3MCBC10B XP12-350

C40S4TM400D

36
E3MCBC10C XP12-350

C40S4TM400D

40
E3MCBC10D XP12-300

C63S4TM600D

2 x 36
E3MCBC10E XP12-350

C63S4TM600D

2 x 36

Udløserindstillinger for 400 V

Easy UPS 3M 60-100 kVA UPS

Kommerciel reference Afbrydertype 60 kVA 80 kVA 100 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im
E3MCBC7C C25S4D + C254MG200D 175 520 (fast) 200 520 (fast)
2 x E3MCBC7C C25S4D + C254MG200D 175 520 (fast) 175 520 (fast) 175 520 (fast)
E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 200 520 (fast) 250 520 (fast) 250 520 (fast)
2 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 175 520 (fast) 175 520 (fast) 175 520 (fast)
E3MCBC10A C40S4TM400D 280 1000 280 1000 320 1000
E3MCBC10B C40S4TM400D 280 1000 280 1000 320 1000
E3MCBC10C C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000
E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500

Easy UPS 3M 120-200 kVA UPS

Kommerciel reference Afbrydertype 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im
2 x E3MCBC7C C25S4D + C254MG200D 200 520 (fast)
2 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 250 520 (fast) 250 520 (fast)
E3MCBC10A C40S4TM400D 360 1000
2 x E3MCBC10A C40S4TM400D 280 1000 280 1000 320 1000
E3MCBC10B C40S4TM400D 360 1000
2 x E3MCBC10B C40S4TM400D 280 1000 280 1000 320 1000
E3MCBC10C C40S4TM400D 320 1000 400 1000 400 1000
2 x E3MCBC10C C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000
E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 480 1500 600 1500
2 x E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 480 1500 600 1500
2 x E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10A+
E3MCBC10D
C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000
C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10B+
E3MCBC10E
C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000
C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500

Easy UPS 3L 250-400 kVA UPS

Kommerciel reference Afbrydertype 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im
3 x E3MCBC7C C25S4D + C254MG200D 200 520 200 520
2 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 250 520 250 520
3 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 250 520 250 520 250 520
2 x E3MCBC10A C40S4TM400D 400 1000 400 1000 400 1000
3 x E3MCBC10A C40S4TM400D 280 1000 320 1000 400 1000
E3MCBC10B C40S4TM400D 400 1000
2 x E3MCBC10B C40S4TM400D 400 1000 400 1000 400 1000
3 x E3MCBC10B C40S4TM400D 280 1000 320 1000 400 1000
E3MCBC10C C40S4TM400D 400 1000
2 x E3MCBC10C C40S4TM400D 360 1000 400 1000 400 1000
3 x E3MCBC10C C40S4TM400D 280 1000 280 1000 400 1000
E3MCBC10D C63S4TM600D 600 1500 600 1500 600 1500
2 x E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 480 1500 600 1500
3 x E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10E C63S4TM600D 600 1500 600 1500 600 1500
2 x E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 480 1500 600 1500
3 x E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500

Easy UPS 3L 500-600 kVA UPS

Kommerciel reference Afbrydertype 500 kVA 600 kVA
Ir Im Ir Im
2 x E3MCBC10D C63S4TM600D 600 1500
3 x E3MCBC10D C63S4TM600D 540 1500 600 1500
2 x E3MCBC10E C63S4TM600D 600 1500
3 x E3MCBC10E C63S4TM600D 540 1500 600 1500

Udløserindstillinger for 208 V

Easy UPS 3M 50-100 kVA UPS

Kommerciel reference Afbrydertype 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im Ir Im

E3MCBC7C

C25S4D + C254MG200D 175

520 (fast)

175

520 (fast)

2 x E3MCBC7C

C25S4D + C254MG200D 175

520 (fast)

175

520 (fast)

175

520 (fast)

175

520 (fast)

E3MCBC7D

C25S4D + C254MG250D

200

520 (fast)

200

520 (fast)

225

520 (fast)

2 x E3MCBC7D

C25S4D + C254MG250D

175

520 (fast)

175

520 (fast)

175

520 (fast)

175

520 (fast)

E3MCBC10A C40S4TM400D

280

1000

280

1000

280

1000

320

1000

2 x E3MCBC10A C40S4TM400D

280

1000

280

1000

280

1000

E3MCBC10B C40S4TM400D

280

1000

280

1000

280

1000

320

1000

2 x E3MCBC10B C40S4TM400D

280

1000

280

1000

280

1000

E3MCBC10C C40S4TM400D

280

1000

280

1000

280

1000

320

1000

2 x E3MCBC10C C40S4TM400D

280

1000

280

1000

280

1000

E3MCBC10D C63S4TM600D

420

1500

420

1500

420

1500

420

1500

2 x E3MCBC10D C63S4TM600D

420

1500

420

1500

420

1500

E3MCBC10E C63S4TM600D

420

1500

420

1500

420

1500

420

1500

2 x E3MCBC10E C63S4TM600D

420

1500

420

1500

420

1500

E3MCBC10A+
E3MCBC10D
C40S4TM400D

280

1000

280

1000

280

1000

C63S4TM600D

420

1500

420

1500

420

1500

E3MCBC10B+
E3MCBC10E
C40S4TM400D

280

1000

280

1000

280

1000

C63S4TM600D

420

1500

420

1500

420

1500

Anbefalede kabelstørrelser for 400 V

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 70 mm² for Easy UPS 3M 60-100 kVA. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 150 mm² for Easy UPS 3M 120-200 kVA og Easy UPS 3L 250-600 kVA.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.3 (52-C2) af IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

  • Installationsmetode C

Kabler til beskyttelsesjording (PE) er dimensioneret i overensstemmelse med 54.3 i IEC 60364-4-54, artikel 543.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

Easy UPS 3M 60-100 kVA UPS

Kommerciel reference 60 kVA 80 kVA 100 kVA
DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2)
E3MCBC7C 35 16 50 25
2 x E3MCBC7C 35 16 35 16 35 16
E3MCBC7D 50 25 70 35 70 35
2 x E3MCBC7D 50 25 50 25 50 25
E3MCBC10A 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50
E3MCBC10B 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50
E3MCBC10C 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50
E3MCBC10D 2 x 70 70 2 x 70 70 2 x 70 70
E3MCBC10E 2 x 70 70 2 x 70 70 2 x 70 70

Easy UPS 3M 120-200 kVA UPS

Kommerciel reference 120 kVA 160 kVA 200 kVA
DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2)
2 x E3MCBC7C 35 16 50 25
2 x E3MCBC7D 70 35 70 35 70 35
E3MCBC10A 120 70
2 x E3MCBC10A 95 50 95 50 120 70
E3MCBC10B 120 70
2 x E3MCBC10B 95 50 95 50 120 70
E3MCBC10C 95 50 150 eller 2 x 70 95 150 eller 2 x 70 95
2 x E3MCBC10C 95 50 95 50 95 50
E3MCBC10D 150 eller 2 x 70 95 2 x 95 95 2 x 120 120
2 x E3MCBC10D 150 95 150 95 150 95
E3MCBC10E 150 eller 2 x 70 95 2 x 95 95 2 x 120 120
2 x E3MCBC10E 150 95 150 95 150 95
E3MCBC10A+
E3MCBC10D
95 95 95 95 95 95
150 150 150 150 150 150
E3MCBC10B+
E3MCBC10E
95 95 95 95 95 95
150 150 150 150 150 150

Easy UPS 3L 250-400 kVA UPS

Kommerciel reference 250 kVA 300 kVA 400 kVA
DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2)
3 x E3MCBC7C

70

35

95

50

2 x E3MCBC7D

95

50

95

50

3 x E3MCBC7D

95

50

95

50

120

70

2 x E3MCBC10A

150 eller 2 x 70

95

150 eller 2 x 70

95

150 eller 2 x 70

95

3 x E3MCBC10A

95

50

120

70

150

95

E3MCBC10B

150 eller 2 x 70

95

2 x E3MCBC10B

150 eller 2 x 70

95

150 eller 2 x 70

95

150 eller 2 x 70

95

3 x E3MCBC10B

95

50

120

70

150

95

E3MCBC10C

150 eller 2 x 70

95

2 x E3MCBC10C

120

70

150 eller 2 x 70

95

150 eller 2 x 70

95

3 x E3MCBC10C

95

50

95

50

150

95

E3MCBC10D

2 x 120

120

2 x 120

120

2 x 120

120

2 x E3MCBC10D

150

95

2 x 95

95

2 x 120

120

3 x E3MCBC10D

150

95

150

95

150

95

E3MCBC10E

2 x 120

120

2 x 120

120

2 x 120

120

2 x E3MCBC10E

150

95

2 x 95

95

2 x 120

120

3 x E3MCBC10E

150

95

150

95

150

95

Easy UPS 3L 500-600 kVA UPS

Kommerciel reference 500 kVA 600 kVA
DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2)
2 x E3MCBC10D 2 x 120 120
3 x E3MCBC10D 2 x 120 120 2 x 120 120
2 x E3MCBC10E 2 x 120 120
3 x E3MCBC10E 2 x 120 120 2 x 120 120

Anbefalede kabelstørrelser for 208 V

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 70 mm² for Easy UPS 3M 50 kVA. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 150 mm² for Easy UPS 3M 60-100 kVA.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.3 (52-C2) af IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

  • Installationsmetode C

Kabler til beskyttelsesjording (PE) er dimensioneret i overensstemmelse med 54.3 i IEC 60364-4-54, artikel 543.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

Easy UPS 3M 50-100 kVA UPS

Kommerciel reference 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2)

E3MCBC7C

50

25

50

25

2 x E3MCBC7C

35

16

35

16

35

16

50

25

E3MCBC7D

50

25

70

35

70

35

2 x E3MCBC7D

50

25

50

25

50

25

50

25

E3MCBC10A

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x E3MCBC10A

95

50

95

50

95

50

E3MCBC10B

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x E3MCBC10B

95

50

95

50

95

50

E3MCBC10C

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x E3MCBC10C

95

50

95

50

95

50

E3MCBC10D

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x E3MCBC10D

150

95

150

95

150

95

E3MCBC10E

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x E3MCBC10E

150

95

150

95

150

95

E3MCBC10A+
E3MCBC10D

95

95

95

95

95

95

150

150

150

150

150

150

E3MCBC10B+
E3MCBC10E

95

95

95

95

95

95

150

150

150

150

150

150

Specifikationer for drejningsmoment

Boltstørrelse Drejningsmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Afstand

BEMÆRK: Afstandsmålene angives udelukkende af hensyn til luftgennemstrømning og tilgængelighed ved servicearbejde. Undersøg, om der er flere sikkerheds- og standardkrav, som gælder i lokalområdet.
BEMÆRK: Rummet skal holdes ventileret for at forhindre koncentration af den dihydrogen, der genereres af batteriskabet. Anbefalet minimum for luftgennemstrømning: 2,41 m3/t.

Forsendelsesvægt og -mål for klassisk batteriskab

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
E3MCBC7C 551 1980 815 970
E3MCBC7D 820 1980 815 970
E3MCBC10A 1117 1980 1130 970
E3MCBC10B 1297 1980 1130 970
E3MCBC10C 1424 1980 1130 970
E3MCBC10D
Cabinet with breaker
Cabinet without breaker

1120
1980 1130 970
1102 1980 1130 970
E3MCBC10E
Cabinet with breaker
Cabinet without breaker

1300
1980 1130 970
1282 1980 1130 970

Vægt og mål for klassisk batteriskab

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
E3MCBC7C 531 1900 710 845
E3MCBC7D 800 1900 710 845
E3MCBC10A 1038 1900 1010 845
E3MCBC10B 1164 1900 1010 845
E3MCBC10C 1280 1900 1010 845
E3MCBC10D 1041 1900 1010 845
1023 1900 1010 845
E3MCBC10E 1170 1900 1010 845
1152 1900 1010 845
BEMÆRK: E3MCBC10D og E3MCBC10E består af to skabe.

Miljø

  Drift Opbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C -15 °C til 40 °C

Overholdelse af regler og standarder

Sikkerhed IEC 62040-1: 2017, Udgave 2.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 1: Sikkerhedskrav
Ydeevne IEC 62040-3: 2011-03, 2. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 3: Metode til specificering af krav for ydeevne og test
Miljø IEC 62040-4: 2013-04, 1. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 4: Miljøaspekter – krav og rapportering
Mærker CE
Jordingssystem TN-C, TN-S, TT
Overspændingskategori OVCIII
Beskyttelsesklasse I
Forureningsgrad 2
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?