990-91274H-004

Tilslut signalkablerne til en Easy UPS 3M

BEMÆRK: Signalkablerne skal fremføres adskilt fra strømkablerne for at sikre tilstrækkelig isolering.
BEMÆRK: Brug dobbeltisolerede signalkabler. Signalkablerne skal være klassificeret til minimum 600 V.
BEMÆRK: Længden af batteritemperatursignalkablet er 5 m.
 1. Åbn fordøren til det klassiske batteriskab.
 2. Lås/afmærk batteriafbryderen.
 3. Fjern de venstre og højre afbryderbeskyttelsesplader.

  700 mm bredt klassisk batteriskab

  1000 mm bredt klassisk batteriskab

 4. Installer temperatursensoren, der følger med UPS'en, øverst i det klassiske batteriskab.
  ADVARSEL
  Brandfare
  Placer temperatursensoren som beskrevet for at sikre korrekte temperaturmålinger.
  Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

  700 mm bredt klassisk batteriskab

  1000 mm bredt klassisk batteriskab

 5. Før kablet til batteritemperatursensoren gennem bunden af det klassiske batteriskab til UPS'ens potentialfrie kontakter BAT_T–1 og BAT_T–2.
 6. Fjern terminaldækslet i venstre side af batteriafbryderen.
 7. Fjern dækslet fra batteriafbryderen og tilslut signalkablerne til batteriafbryderen.
  BEMÆRK: Signalkablerne fra meldekontakten og sikringskabler er SELV og skal være dobbeltisoleret fra DC kablerne.
 8. Før signalkablerne fra bagsiden af batteriafbryderen og ud gennem bunden af det klassiske batteriskab og tilslut signalkablerne.

  Batteriafbryderen set bagfra

  1. Tilslut signalkablerne fra meldekontakten i det klassiske batteriskab til J5-1 og J5-2 i UPS'en.
  2. Tilslut signalkablerne fra underspændingsudløserspolen i batteribryderen til J6-1 og J6-4 i UPS'en.
  3. Fastgør signalkablerne til kabelaflastningen med kabelbindere (medfølger).
 9. Geninstaller dækslet på batteriafbryderen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?