990-5911A-031

Ytterligare säkerhetsåtgärder efter installation

FARA
risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Installera inte UPS-systemet förrän allt byggnadsarbete har slutförts och installationsrummet har rengjorts. Om det behövs ytterligare byggnadsarbete i installationsrummet efter det att denna produkt har installerats, stäng av produkten och täck produkten med den skyddande förpackningspåsen som produkten levererades i.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
QR code for this page

Var det här till hjälp?