990-91386-022

Aanvullende veiligheidsmaatregelen na installatie

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Installeer het UPS-systeem niet tot alle constructiewerkzaamheden zijn voltooid en de installatieruimte is gereinigd. Als na de installatie van dit product nog constructiewerkzaamheden nodig zijn in de installatieruimte, schakelt u het product uit en bedekt u het met de beschermende verpakking waarin het product is geleverd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?