990-91386-022

Aanvullende veiligheidsmaatregelen na installatie

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Installeer het UPS-systeem niet tot alle constructiewerkzaamheden zijn voltooid en de installatieruimte is gereinigd. Als na de installatie van dit product nog constructiewerkzaamheden nodig zijn in de installatieruimte, schakelt u het product uit en bedekt u het met de beschermende verpakking waarin het product is geleverd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
QR code for this page

Was dit nuttig?