990-91386-022

De lege batterijbehuizing voorbereiden op kabels – kabelinvoer aan de bovenkant

GEVAAR
gevaar voor elektrische schokken, ontploffing of vlambogen
Boor of stans alleen gaten als de wartelplaten zijn verwijderd, en boor of stans niet te dicht bij de behuizing.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
 1. Verwijder de tien schroeven en verwijder dan de batterijschakelaarplaat. Bewaar de schroeven voor later gebruik.
 2. Plaats de batterijschakelaarplaat op de bovenste plank en zet deze vast met de schroeven.
 3. Verwijder de wartelplaten voor (a) voedingskabels en (b) signaalkabels.
 4. Boor of stans gaten voor voedingskabels en signaalkabels uit in de wartelplaten.
 5. Plaats de wartelplaten terug.
  GEVAAR
  gevaar voor elektrische schokken, ontploffing of vlambogen
  Controleer of er geen scherpe randen zijn die de kabels kunnen beschadigen.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?