990-91386-022

De lege batterijbehuizing plaatsen

GEVAAR
gevaar voor elektrische schokken, ontploffing of vlambogen
Houd de lege batterijbehuizing bedekt, terwijl u verankeringsgaten boort om te voorkomen dat stof of andere geleidende delen in het systeem terechtkomen.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
 1. Alleen voor installatie met twee lege batterijbehuizingen: Verwijder de aangegeven zijpanelen van de batterijbehuizingen aan de aangrenzende zijden.
 2. Installeer de verankeringsbeugels van de set aan de achterkant van de behuizing.
  OPMERKING: Bouten voor vloerverankering worden niet meegeleverd.

  Achteraanzicht van de lege batterijbehuizing

 3. Plaats de lege batterijbehuizing(en) op de definitieve installatielocatie.
  OPMERKING: Behoud 100 mm vrije ruimte achter de lege batterijbehuizing(en) voor luchtstroom.
 4. Zet de achterste verankeringsbeugels op de vloer vast.
  OPMERKING: Bouten voor vloerverankering worden niet meegeleverd.
 5. Alleen voor installatie met twee lege batterijbehuizingen: Installeer de bovenste koppelbeugels tussen de lege batterijbehuizingen.

  Vooraanzicht van twee lege batterijbehuizingen

 6. Verwijder de vier aangegeven afdekplaten.

  Vooraanzicht van de lege batterijbehuizing

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?