990-91386-032

สภาพแวดล้อม

  การทำงาน อุณหภูมิ
การจัดเก็บ 0 °C ถึง 40 °C -25 °C ถึง 55 °C
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?