990-91386-032

เตรียมตู้แบตเตอรี่เปล่าให้พร้อมสำหรับสายเชื่อมต่อ – ช่องทางเข้าสายด้านบน

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ระเบิด หรือไฟกระชาก
ห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูหากมีเพลตติดตั้งไว้ และห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูในระยะที่ใกล้กับตู้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
 1. ถอดสกรูสิบตัวและถอดแผ่นเบรกเกอร์แบตเตอรี่ เก็บสกรูไว้ใช้ในภายหลัง
 2. ติดตั้งแผ่นเบรกเกอร์แบตเตอรี่ที่ชั้นบนสุดแล้วยึดด้วยสกรู
 3. ถอดเพลตสำหรับ (a) สายไฟ และ (b) สายเคเบิลสัญญาณ
 4. เจาะหรือกดให้เป็นรูสำหรับสายไฟและสายเคเบิลสัญญาณในเพลต
 5. ติดตั้งเพลตกลับเข้าอีกครั้ง
  อันตราย
  อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ระเบิด หรือไฟกระชาก
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีมุมแหลมคมใดๆ ซึ่งอาจทำให้สายไฟชำรุดได้
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?