990-91386-032

การติดตั้งขั้นสุดท้าย

 1. ติดตั้งสกรูด้านหน้าสี่ตัวกลับเข้าที่

  ระบบที่มีทางเข้าสายเคเบิลด้านล่างกับเบรกเกอร์แบตเตอรี่

  ทางเข้าสายเคเบิลด้านบนไม่มีเบรกเกอร์แบตเตอรี่

 2. ขันเหล็กฉากยึดพื้นด้านหน้า (บันทึกไว้ระหว่างขั้นตอนแกะกล่อง) เข้ากับตู้แบตเตอรี่เปล่า

  มุมมองด้านหน้าตู้แบตเตอรี่เปล่า

 3. ติดตั้งเหล็กฉากยึดพื้นด้านหน้าไว้กับพื้น
  หมายเหตูู: จะไม่มีการจัดน็อตเกี่ยวยึดพื้นมาพร้อมเครื่อง
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?