990-91386-032

จัดตำแหน่งตู้แบตเตอรี่เปล่า

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ระเบิด หรือไฟกระชาก
คลุมตู้แบตเตอรี่ว่างเอาไว้ในระหว่างที่เจาะรูสำหรับขอเกี่ยว เพื่อป้องกันฝุ่นหรือชิ้นส่วนตัวนำไฟใดๆ หล่นเข้าในระบบ
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
 1. สำหรับติดตั้งกับแชนแนลแบตเตอรี่เปล่าสองจุด: ถอดแผงด้านข้างที่ระบุออกจากตู้แบตเตอรี่ที่ด้านที่ติดกัน
 2. ติดตั้งตัวยึดท้าวแขนรองรับน้ำหนักจากชุดอุปกรณ์ที่ด้านหลังของตู้
  หมายเหตูู: จะไม่มีการจัดน็อตเกี่ยวยึดพื้นมาพร้อมเครื่อง

  มุมมองด้านหลังของตู้แบตเตอรี่เปล่า

 3. จัดตำแหน่งตู้แบตเตอรี่เปล่าไว้ในพื้นที่ติดตั้งขั้นสุดท้าย
  หมายเหตูู: เว้นที่ว่าง 100 มม. ด้านหลังตู้เก็บแบตเตอรี่เปล่าเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้
 4. ยึดเหล็กฉากยึดพื้นด้านหลังเข้ากับพื้น
  หมายเหตูู: จะไม่มีการจัดน็อตเกี่ยวยึดพื้นมาพร้อมเครื่อง
 5. เพื่อการติดตั้งกับตู้แบตเตอรี่เปล่าสองตู้เท่านั้น: ติดตั้งขอเกี่ยวด้านบนระหว่างตู้แบตเตอรี่เปล่าทั้งหมด

  มุมมองด้านหน้าทั้งสองตู้แบตเตอรี่เปล่า

 6. ถอดเพลตทั้งสี่ฝาครอบที่ระบุออก

  มุมมองด้านหน้าตู้แบตเตอรี่เปล่า

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?