990-5914B-022

Installatieprocedure

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Plaats het batterijschakelaarpaneel zo dicht mogelijk bij de batterijbank om het onbeschermde deel van de batterijkabel zo kort mogelijk te houden. De afstand tussen de batterijbank en de UPS mag niet groter zijn dan 200 m. Neem contact op met Schneider Electric voor installaties met een langere afstand.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
OPMERKING: De installatie van de batterijtemperatuursensor wordt niet in deze handleiding beschreven; zie de installatiehandleiding van de UPS voor details.
  1. Het batterijschakelaarpaneel aan de muur bevestigen.
  2. Het batterijschakelaarpaneel gereedmaken voor kabels.
  3. De signaalkabels aansluiten.
  4. De stroomkabels aansluiten.
  5. Vertaalde veiligheidslabels aan uw product toevoegen.
  6. Laatste installatiestappen.
Raadpleeg Het batterijschakelaarpaneel buiten gebruik stellen of naar een nieuwe locatie verplaatsen voor het verplaatsen of buiten gebruik stellen van het batterijschakelaarpaneel nadat de installatie is voltooid.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?