990–5914A–007

Τελικά βήματα εγκατάστασης

  1. Κλείστε τον πίνακα ασφαλείας επιπέδου μετώπου και ασφαλίστε τον με τρεις βίδες.

    Μπροστινή όψη του κουτιού αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας

  2. Κλείστε την μπροστινή θύρα του κουτιού αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;