990-5914B-031

Slutliga installationssteg

  1. Stäng den inre luckan och fäst den med de tre skruvarna.
  2. Stäng luckan till batteribrytarlådan.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?