990-91260C-004

Enkelt system – oversigt

UIB Enhedsindgangsafbryder
SSIB Indgangsafbryder til den statiske switch
IMB Intern vedligeholdelsesafbryder
UOB Enhedsudgangsafbryder
BB Batteriafbryder i UPS til interne batterier

Enkelt system – én forsyningskilde

Enkelt system – to forsyningskilder

QR code for this page

Var dette nyttigt?