990-91260E-031

Översikt över singelsystem

UIB Enhetens ingångsbrytare
SSIB Statiska omkopplarens ingångsbrytare
IMB Interna underhållsbrytaren
UOB Enhetens utgångsbrytare
BB Batteribrytare i UPS för interna batterier
OBS: I vissa systemkonfigurationer är UIB/SSIB/UOB brytare (med uppströms skyddsanordning). Se den platsspecifika dokumentationen för mer information.

Singelsystem – enkelmatad försörjning

Singelsystem – dubbel försörjning

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?