990-91260D-004

Tag UPS'en ud af drift eller flyt den til en ny placering

 1. Luk UPS'en helt ned – følg instruktionerne i UPS'ens driftsmanual.
 2. Lås/afmærk batteriafbryderen BB i åben (OFF) position på UPS'en.
 3. Lås/markér afbrydere i vedligeholdelsesbypasspanel/afbrydertavle i åben (OFF) position.
 4. Fjern frontpanelet fra UPS'en.
 5. Lås/afmærk den interne vedligeholdelsesafbryder IMB i åben (OFF) position.
 6. Fjern strømmodulet fra UPS'en:
  FORSIGTIG
  Tung last
  Strømmoduler er tunge og kræver to personer til at løfte.
  • Et 20 kW strømmodul vejer 25 kg.
  Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  1. Træk strømmodulet halvt ud. En låsemekanisme forhindrer, at strømmodulet trækkes helt ud.
  2. Frigør låsen ved at trykke udløserknappen på begge sider af strømmodulet ned, og fjern strømmodulet.
  3. Installer en udfyldningsplade (hvis tilgængelige) foran den tomme strømmodulåbning.
  4. Opbevar strømmodulerne sikkert, indtil de geninstalleres.
   ADVARSEL
   fare for skade på udstyret
   • Opbevar strømmodulerne ved en omgivelsestemperatur på -15 til 40 °C, 10-80% ikke-kondenserende luftfugtighed.
   • Opbevar strømmodulerne i deres originale beskyttende emballage.
   Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 7. Fjern batteridækslet.
 8. Frakobl batteriterminalerne på forsiden af alle batterimodulerne.
  FARE
  Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  Batterierne kan udgøre en risiko for elektrisk stød og høj kortslutningsstrøm. Der skal tages følgende forholdsregler ved arbejde med batterier:
  • Eftersyn af batterierne skal udføres af eller overvåges af kvalificeret personale, der har kendskab til batterier og de nødvendige forholdsregler. Hold ikke-kvalificeret personale væk fra batterierne.
  • Bortskaf ikke batterierne ved at brænde dem, da de kan eksplodere.
  • Undlad at åbne, modificere eller ødelægge batterierne. Elektrolytudslip er skadeligt for hud og øjne. Det kan være giftigt.
  • Fjern ure, ringe eller andre metalgenstande.
  • Anvend værktøj med isolerede håndtag.
  • Brug beskyttelsesbriller, -handsker og -støvler.
  • Læg ikke redskaber og metalgenstande oven på batterierne.
  • Drej batteriafbryderen (BB) til åben (OFF) position, før proceduren startes.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 9. Fjern batterimodulerne fra de to øverste rækker. Lad batterimodulerne blive i de to nederste rækker for at øge vægtstabiliteten.
  FORSIGTIG
  Tung last
  Batterimoduler er tunge og kræver to personer til at løfte dem.
  • Batterimodulet vejer 30 kg.
  Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  1. Fjern skruen fra batterimodulets håndtag, og drej håndtaget opad.
  2. Træk batterimodulet forsigtigt ud af åbningen.
  3. Gem til genmontering.
   ADVARSEL
   fare for skade på udstyret
   • Hvis UPS-systemet forbliver afladt i en lang periode, anbefaler vi, at du tænder UPS-systemet i 24 timer mindst én gang om måneden. Dette oplader de installerede batterimoduler, så du undgår uoprettelige skader ved at batterierne aflades helt.
   • Opbevar batterimodulerne ved en omgivelsestemperatur på -15 til 40 °C.
   • Opbevar batterimodulerne i deres originale beskyttende emballage.
   • Batterimoduler, der opbevares ved -15 til 25 °C, skal genoplades hver 6. måned for at undgå skader ved, at batterierne aflades helt. Batterimoduler, der opbevares ved over 25 °C, skal genoplades med kortere intervaller.
   Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 10. Fjern bagpladerne fra UPS'en.

  UPS'en set bagfra

 11. Mål for og bekræft FRAVÆR af spænding på hver indgangs-/bypass-/udgangsterminal, før du fortsætter.
  FARE
  FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
  Mål for og bekræft FRAVÆR af spænding på hver indgangs-/bypass-/udgangsterminal, før du fortsætter.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

  UPS'en set bagfra

 12. Frakobl og fjern alle strømkabler fra UPS. Installer bagpladerne på UPS'en igen. Se flere oplysninger i afsnittet Tilslut strømkablerne.
 13. Fjern topdækslet fra UPS'en.
 14. Frakobl og fjern alle signalkabler fra toppen og forsiden af UPS'en.

  UPS'en set ovenfra

 15. Genmonter alle fjernede plader og dæksler. Se flere oplysninger i afsnittet De sidste installationstrin.
 16. Fjern det seismiske frontforankringsbeslag/fronttransportbeslag fra UPS'en. Gem til genmontering.

  UPS'en set forfra med fronttransportbeslag

  UPS'en set forfra med seismisk frontforankringsbeslag

 17. Hvis det bageste transportbeslag er tilgængeligt, skal det monteres på bagsiden af UPS'en for at øge stabiliteten.
  FORSIGTIG
  Fare for at vælte udstyret
  HVIS det bageste transportbeslag ikke er monteret, kan UPS'en let vælte. Flyt forsigtigt.
  Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 18. Installer frontpanelet på UPS'en igen:
  1. Hold frontpanelet på skrå, og før de to tapper nederst på frontpanelet ind i sprækkerne i UPS'en.
  2. Fastgør frontpanelets strop til UPS'en.
  3. Luk frontpanelet, og lås det fast med de to låsehåndtag.
 19. Hæv UPS'ens fødder, indtil hjulene har fuld kontakt med gulvet.
 20. Nu kan du flytte UPS'en ved at rulle den hen over gulvet på hjulene.
  ADVARSEL
  FARE FOR AT VÆLTE UDSTYRET
  • UPS'ens hjul er udelukkende beregnet til transport på flade, jævne, hårde og vandrette overflader.
  • UPS'ens hjul er beregnet til transport over korte afstande (f.eks. inden i samme bygning).
  • Bevæg dig i et langsomt tempo, og vær opmærksom på gulvets beskaffenhed og UPS'ens balance.
  Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 21. Fjern det bageste seismiske forankringsbeslag fra UPS'en, hvis installeret, og fjern de seismiske ankre fra gulvet. Gem til genmontering. Se flere oplysninger i afsnittet Installation af det valgfrie seismiske forankringsbeslag.
 22. Ved transport over længere afstande eller under forhold, der ikke er egnede for UPS'ens hjul:
  ADVARSEL
  FARE FOR AT VÆLTE UDSTYRET
  Ved transport over længere afstande eller under forhold, der ikke er egnede for UPS'ens hjul, skal det sikres, at:
  • det personale, der udfører transporten, har de nødvendige færdigheder og har modtaget tilstrækkelig træning
  • der bruges passende værktøj til at løfte og transportere UPS'en sikkert
  • produktet beskyttes mod skader ved at bruge passende beskyttelse (som indpakning eller emballage).
  Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

  Krav til transport:

  • Monter UPS'en i lodret position i midten af en egnet palle med minimumsmål: 684 mm x 1040 mm. Pallen skal være egnet til UPS'ens vægt (230 kg uden strømmodul og med to nederste rækker af batterimoduler indstalleret i UPS'en).

  • Brug passende fastgørelsesmidler til at montere UPS'en på pallen.

  • Den originale fragtpalle i kombination med de originale transportbeslag kan genbruges, hvis de er i ubeskadiget stand.

  FARE
  FARE FOR AT VÆLTE UDSTYRET
  • UPS'en skal fastgøres korrekt til pallen, umiddelbart efter at det er blevet placeret på pallen.
  • Fastgørelsesudstyret skal være stærkt nok til at modstå vibrationer og stød under læsning, transport og aflæsning.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  ADVARSEL
  Uventet adfærd fra udstyr
  Løft ikke UPS'en med en gaffeltruck direkte på rammen, da det kan bøje eller beskadige rammen.
  Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 23. Gør et af følgende:
  • Tag UPS'en ud af drift, ELLER
  • Flyt UPS'en til et nyt sted for at installere den.
 24. Kun til installation af UPS'en på et nyt sted: Følg installationsvejledningen for at installere UPS'en på det nye sted. Se Installationsprocedure for en oversigt over installationen. Opstarten må kun udføres af Schneider Electric.
  FARE
  FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
  Opstarten må kun udføres af Schneider Electric.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?