990-5996D-004

Klargør batteriafbryderboksen til kabler

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Undlad at bore eller skære huller til kabler eller kabelgennemføringer, når forskruningspladerne er monteret, og skær ikke huller i nærheden af UPS-systemet.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Fjern forskruningspladerne:
  • Kabelføring gennem bunden: Fjern den nederste forskruningsplade.
  • Kabelføring gennem toppen – kun muligt for 60-80 kVA batteriafbryderboks: Fjern den øverste forskruningsplade.

  E3MBBB60K80H

  E3MBBB60K80H

  E3MBBB100K200H

   
 2. Bor eller udskær huller til kabler og kabelgennemføringer i forskruningsplade(r).
 3. Monter kabelgennemføringer (hvis relevant), og påsæt forskruningsplade(r).
  FARE
  fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  Sørg for, at der ikke er nogen skarpe kanter, som kan beskadige kablerne.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

  E3MBBB60K80H

  E3MBBB60K80H

  E3MBBB100K200H

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?