990-5996D-025

Przygotowanie skrzynki wyłączników baterii do przypięcia kabli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Nie wierć, ani nie wycinaj dziur na kable lub przepustów kablowych w zainstalowanych płytach montażowych i nie wierć, ani nie przebijaj dziur w pobliżu zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
 1. Zdemontuj płyty montażowe:
  • W przypadku prowadzenia kabli od dołu: Zdemontuj dolną płytę montażową.
  • W przypadku prowadzenia kabli od góry – dostępnego wyłącznie dla skrzynki wyłączników baterii 60–80 kVA: Zdemontuj górną płytę montażową.

  E3MBBB60K80H

  E3MBBB60K80H

  E3MBBB100K200H

   
 2. Wywierć lub wytnij dziury na kable lub przepusty kablowe w płycie/płytach montażowych.
 3. Zamontuj przepusty kablowe (jeśli to konieczne) i ponownie zamontuj płytę/płyty montażowe.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  Upewnij się, że nie ma ostrych krawędzi, które mogą uszkodzić kable.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

  E3MBBB60K80H

  E3MBBB60K80H

  E3MBBB100K200H

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?