990-5996D-004

Tilslut strømkablerne

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Sluk fuldstændigt for UPS-systemet, inden strømkablerne tilsluttes batteriafbryderboksen.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
I TT- og TN-systemer skal hvert fritstående skab forbindes individuelt med den beskyttende jordingsterminal på den fordelingstavle, som forsyner systemet.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
ADVARSEL
fare for lysbuer
Anvend de medfølgende M8/M10-bolte og -møtrikker til at tilslutte strømkablerne.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Lås/afmærk batteriafbryderen.
 2. Før PE-kablerne gennem enten toppen eller bunden af batteriafbryderboksen, og tilslut dem.

  E3MBBB60K80H med kabling gennem toppen

  E3MBBB60K80H med kabling gennem bunden

  E3MBBB100K200H

 3. Før DC kablerne fra UPS'en gennem enten toppen eller bunden af batteriafbryderboksen, og tilslut dem (DC+, N, DC-).
  FARE
  FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
  Geninstaller det indvendige dæksel øverst i batteriafbryderboksen, inden du fortsætter med installationen.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 4. Før batterikablerne fra batteribanken gennem bunden af batteriafbryderboksen, og tilslut dem (Batt+, N, Batt-).
  FARE
  FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
  • Geninstaller det indvendige dæksel nederst i batteriafbryderboksen, inden du fortsætter med installationen.
  • Sørg for korrekt polaritet.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 5. Fastgør kablerne til kabelaflastningerne på venstre side øverst og nederst i batteriafbryderboksen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?