990-5911Α-007

Εγκατάσταση και σύνδεση μπαταριών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
μη αναμενόμενος χειρισμός εξοπλισμού
Το ερμάριο μπαταρίας δεν πρέπει να μετακινείται μετά την εγκατάσταση των μπαταριών.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
  1. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στα ράφια στο κενό ερμάριο μπαταρίας και διασυνδέστε τις μπαταρίες.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην καλύπτετε τις οπές στις γωνίες των ραφιών που προορίζονται για δρομολόγηση καλωδίων μεταξύ των ραφιών.

    Μπροστινή όψη του κενού ερμαρίου μπαταρίας

  2. Καταγράψτε τη διαμόρφωση της μπαταρίας στην ετικέτα του κενού ερμαρίου μπαταρίας.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;