990–5911A–025

Montaż i podłączenie baterii

OSTRZEŻENIE
nieprzewidziane przenoszenie sprzętu
Nie wolno przenosić szafy bateryjnej po zamontowaniu baterii.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
  1. Umieść baterie na półkach w pustej szafie bateryjnej i połącz je ze sobą.
    UWAGA: Nie zakrywaj dziur w rogach szafy, które są przeznaczone do przeprowadzania kabla pomiędzy półkami.

    Widok z przodu Pustej szafy bateryjnej

  2. Zapisz konfigurację baterii na etykiecie pustej szafy bateryjnej.
QR code for this page

czy było to pomocne?