990-5913D-032

การรื้อถอนหรือย้ายตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกไปยังตำแหน่งใหม่

 1. เปิดประตู ใน GVSCBC10A2 และ GVSCBC10B2 ถอดสกรูสองตัวเพื่อเปิดประตูด้านซ้าย
 2. ล็อกและแขวนป้ายที่เบรกเกอร์แบตเตอรี่ที่ปิด (ตำแหน่งเปิด)
 3. ถอดแผ่นป้องกันเบรกเกอร์

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 4. ถอดฝาครอบเทอร์มินอลจากด้านซ้ายของเบรกเกอร์แบตเตอรี่
 5. ถอดและถอดสาย DC และสาย PE ออกจากเบรกเกอร์แบตเตอรี่

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 6. ถอดและถอดแท่งทองแดงที่เชื่อมต่อระหว่างกันหรือสายเชื่อมต่อระหว่างแบตเตอรี่บนชั้นวางแต่ละอัน ถอดและถอดสายแบตเตอรี่ออกจากด้านขวาของตัวตัดแบตเตอรี่ อ้างอิงถึงไดอะแกรมการเชื่อมต่อที่ด้านในของประตูหน้าของตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิก
  อันตราย
  อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
  แบตเตอรี่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต และไฟฟ้าลัดวงจร ต้องเฝ้าสังเกตข้อควรระวังดังต่อไปนี้ เมื่อใช้งานแบตเตอรี่
  • ถอดนาฬิกา แหวน หรือเครื่องประดับใดๆ ที่มีส่วนผสมของโลหะออก
  • ใช้เครื่องมือที่มีฉนวนหุ้ม
  • สวมแว่นตา ถุงมือ และรองเท้าบู้ตนิรภัย
  • ห้ามวางเครื่องมือหรือชิ่นส่วนใดๆ ที่เป็นโลหะไว้ด้านบนของแบตเตอรี่
  • ตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟก่อนเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อเทอร์มินัลแบตเตอรี่
  • ตรวจสอบว่า มีการเชื่อมต่อสายดินเข้าแบตเตอรี่โดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ หากมีการเชื่อมต่อสายดินไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้าสายดิน การสัมผัสชิ้นส่วนใดๆ ของแบตเตอรี่ที่มีการเชื่อมต่อสายดินไว้ อาจเป็นผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตและเผาไหม้จากกระแสไฟช็อต อาจสามารถลดโอกาสการเกิดไฟฟ้าช็อตดังกล่าว หากมีการถอดสายดินออกในระหว่างการติดตั้งและการบำรุงรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญ (กำหนดใช้ได้สำหรับอุปกรณ์และแหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่แบบรีโมทซึ่งไม่มีวงจรเชื่อมต่อเข้าสายดิน)
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
 7. ถอดแบตเตอรี่ออกจากชั้นวาง รีไซเคิลหรือนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่ตามความเหมาะสม
  อันตราย
  อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
  การซ่อมบำรุงแบตเตอรี่ต้องดำเนินการหรือควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรม และมีความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่และข้อควรระวังตามที่กำหนดไว้เท่านั้น เจ้าหน้าที่ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมควรอยู่ห่างจากแบตเตอรี่
  • รีไซเคิลแบตเตอรี่ตะกั่วกรดอย่างถูกต้อง แบตเตอรี่ประกอบด้วยตะกั่วและกรดซัลฟิวริกเจือจาง
  • ทิ้งแบตเตอรี่ตามข้อบังคับของประเทศและท้องถิ่น
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
 8. ติดตั้งฝาครอบเทอร์มินอลที่ด้านซ้ายของเบรกเกอร์แบตเตอรี่กลับเข้าที่
 9. ถอดและถอดสายสัญญาณออกจากตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิก
 10. ติดตั้งแผ่นป้องกันเบรกเกอร์กลับเข้าที่

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 11. ปิดประตู ใน GVSCBC10A2 และ GVSCBC10B2 ติดตั้งสกรูสองตัวเพื่อปิดประตูด้านซ้าย

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 12. ถอดแผ่นกันเตะออกจากด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างของตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิก
 13. ยกตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกจากด้านซ้ายหรือด้านขวาด้วยรถลากพาเลท
  คำเตือน
  อันตรายจากการสะดุด
  • ห้ามยกตู้ด้วยรถฟอร์คลิฟท์ ใช้รถลากพาเลท
  • ห้ามยกตู้ขึ้นจากด้านหน้าหรือด้านหลัง ยกจากด้านซ้ายหรือด้านขวา
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
 14. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • รื้อถอนตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิก หรือ
  • ย้ายตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกไปยังตำแหน่งใหม่เพื่อติดตั้ง
 15. สำหรับติดตั้งตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกในตำแหน่งใหม่เท่านั้น: ติดตั้งแบตเตอรี่ในตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกอีกครั้งหลังจากย้ายไปยังตำแหน่งใหม่ ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งเพื่อติดตั้งการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ สายสัญญาณ สายไฟ ฯลฯ ดู ขั้นตอนการติดตั้ง สำหรับภาพรวมการติดตั้ง
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?