990-91386-031

Förbered det tomma batteriskåpet för kablar – övre kabelingång

FARA
risk för elektriska stötar, explosioner eller ljusbågar
Borra eller stansa inte hål för de installerade genomföringsplattorna. Borra eller stansa inte i hål i närheten av skåpet.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 1. Ta bort de tio skruvarna och batteribrytarplattan. Spara skruvarna för senare användning.
 2. Montera batteribrytarplattan på den övre hyllan och fäst med skruvarna.
 3. Ta bort genomföringsplattorna för (a) kraftkablar och (b) signalkablar.
 4. Borra eller stansa hål för kraftkablarna och signalkablarna i genomföringsplattorna.
 5. Sätt tillbaka genomföringsplattorna.
  FARA
  risk för elektriska stötar, explosioner eller ljusbågar
  Se till att det inte finns några vassa kanter som kan skada kablarna.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?