990-5913E-004

Slut signalkablerne til Easy UPS 3-Phase Modular

BEMÆRK: Signalkablerne skal fremføres adskilt fra strømkablerne for at sikre tilstrækkelig isolering.
BEMÆRK: Brug dobbeltisolerede signalkabler. Signalkablerne skal være klassificeret til minimum 600 V.
 1. Installer batteritemperatursensoren/erne (medfølger ikke).
  BEMÆRK: Temperatursensorer (SP3OPT006) fås som ekstraudstyr.
  ADVARSEL
  Brandfare
  Placer temperatursensoren som beskrevet for at sikre korrekte temperaturmålinger.
  Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 2. Før kablerne til batteritemperatursensoren gennem bunden af det klassiske batteriskab til UPS'en, og tilslut dem som vist.
  BEMÆRK: Kablerne til temperatursensoren betragtes som Class 2 og SELV. Class 2 og SELV -kredsløb skal være dobbeltisoleret fra det primære kredsløb.
 3. Fjern dækslet på batteriafbryderen.
 4. Slut signalkablerne til batteriafbryderen:
  1. Slut signalkablerne til meldekontakten.
  2. Slut signalkablerne til underspændingsudløserspolen.
  3. Før signalkablerne ud gennem den nederste åbning i batteriafbryderen.
 5. Før signalkablerne fra bagsiden af batteriafbryderen og ud gennem bunden af det klassiske batteriskab.

  Batteriafbryderen set bagfra

 6. Geninstaller dækslet på batteriafbryderen.
 7. Tilslut signalkablerne i UPS'en som vist.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?