990-5913E-022

De klassieke batterijbehuizing buiten gebruik stellen of verplaatsen naar een nieuwe locatie

 1. Open de deur(en). Verwijder op de GVSCBC10A2 en GVSCBC10B2 twee schroeven om de linkerdeur te openen.
 2. Volg de lockout/tagout-procedure om de batterijschakelaar UIT (open) te zetten.
 3. Verwijder de beschermingsplaten voor de schakelaar.

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 4. Verwijder de contactkap van de linkerzijde van de batterijschakelaar.
 5. Koppel de DC-kabels en de PE-kabel los van de batterijschakelaar en verwijder ze.

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 6. Koppel de koperen verbindingsstaven of verbindingskabels tussen de batterijen van elke plank los en verwijder ze. Koppel de batterijkabels los van de rechterkant van de batterijschakelaar en verwijder ze. Raadpleeg het verbindingsschema aan de binnenkant van de voordeur van de klassieke batterijbehuizing.
  GEVAAR
  Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
  Batterijen kunnen gevaar voor elektrische schokken en een hoge kortsluitstroom opleveren. Bij het hanteren van batterijen dient u dan ook de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:
  • Verwijder horloges, ringen en andere metalen voorwerpen.
  • Gebruik gereedschap met geïsoleerde handvaten.
  • Draag een veiligheidsbril, geïsoleerde handschoenen en veiligheidsschoenen.
  • Leg geen gereedschap of metalen onderdelen op batterijen.
  • Koppel de laadbron los voordat u batterijklemmen aansluit of loskoppelt.
  • Controleer of de batterij per ongeluk geaard is. Is deze geaard, verwijder dan de bron van aarding. Contact met een deel van een geaarde batterij kan vanwege de hoge kortsluitstroom tot elektrische schokken en brandwonden leiden. Het risico op een elektrische schok kan worden verminderd als dergelijke aardingen tijdens de installatie en het onderhoud door een gekwalificeerde persoon worden verwijderd (van toepassing op apparatuur en op externe batterijvoedingen zonder een geaarde voedingsbron).
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
 7. Verwijder de batterijen van de planken. Recycle de batterijen of hergebruik ze.
  GEVAAR
  GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
  Onderhoud en reparaties aan batterijen mogen alleen worden uitgevoerd door of onder toezicht van bevoegde personen met kennis van batterijen en de daarbij behorende voorzorgsmaatregelen. Houd niet-gekwalificeerde personen uit de buurt van batterijen.
  • Recycle lood-zuur batterijen op de juiste wijze. Batterijen bevatten lood en verdund zwavelzuur.
  • Gooi de batterijen weg in overeenstemming met de nationale en plaatselijke voorschriften.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
 8. Plaats de contactkap terug op de linkerzijde van de batterijschakelaar.
 9. Koppel alle signaalkabels van de klassieke batterijbehuizing los en verwijder ze.
 10. Plaats de beschermingsplaten voor de schakelaar terug.

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 11. Sluit de deur(en). Installeer op GVSCBC10A2 en GVSCBC10B2 twee schroeven om de linkerdeur te sluiten.

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 12. Verwijder de beschermplaten van de voorkant, achterkant en zijkanten van de klassieke batterijbehuizing.
 13. Til de klassieke batterijbehuizing op aan de linker- of rechterkant met een pallettruck.
  WAARSCHUWING
  Gevaar voor KANTELEN
  • Til de behuizing niet op met een vorkheftruck. Gebruik een pallettruck.
  • Til de behuizing niet op vanaf de voorkant of de achterkant. Til op vanaf de linkerkant of rechterkant.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
 14. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Stel de klassieke batterijbehuizing buiten gebruik, OF
  • Verplaats de klassieke batterijbehuizing naar een nieuwe locatie om hem te installeren.
 15. Alleen bij het installeren van de klassieke batterijbehuizing op een nieuwe locatie: Installeer de batterijen weer in de klassieke batterijbehuizing nadat u deze naar de nieuwe locatie hebt overgebracht. Volg de installatiehandleiding voor het installeren van batterijverbindingen, signaalkabels, stroomkabels, enz. Zie Installatieprocedure voor een installatie-overzicht.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?