990-91460B-023

Installasjonsprosedyre for Easy UPS 3L med kabinett for nedre kabelinnføring

MERK: Alle strømkabler og signalkabler kan føres gjennom kabinettet for nedre kabelinnføring og koples til UPSen.
  1. Installere kabinett for nedre kabelinnføring med Easy UPS 3L.
  2. Følg installasjonsveiledningen for UPSen for å kople til strømkablene og signalkablene, og for å fullføre resten av installasjonen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?