990-91460B-023

Installere kabinett for nedre kabelinnføring med Easy UPS 3L

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av kabinettet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 1. Plasser UPSen på det endelige oppstillingssstedet med en gaffeltruck.
 2. Fjern høyre sidepanel og de tre bakre platene fra UPSen. Fjern venstre sidepanel fra kabinettet for nedre kabelinnføring.

  UPSen og kabinettet for nedre kabelinnføring

 3. Skyv kabinettet for nedre kabelinnføring til endelig posisjon på høyre side av UPSen.
 4. Senk de fremre og bakre nivelleringsføttene på kabinettet for nedre kabelinnføring ved hjelp av en skiftenøkkel til de får kontakt med gulvet. Hjulene må ikke ha kontakt med gulvet. Bruk et vater for å kontrollere at kabinettet for nedre kabelinnføring står vannrett (i vater).
  LES DETTE
  Fare for skade på utstyret
  Ikke flytt på kabinettet etter at du har senket nivelleringsføttene.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
 5. Fjern beslagene (A) fra kabinettet for nedre kabelinnføring og avhend beslagene (A). Fjern kabelavlastere (B) og monter kabelavlastere (B) i ny posisjon.
 6. Klargjøre for strøm- og signalkabler:
  1. Fjern den midtre frontplaten, den nedre frontplaten og trekantdekslene fra kabinettet for nedre kabelinnføring.
  2. Fjern pakningsplatene for signalkablene og pakningsplaten for strømkablene.
  3. Fjern de to hjulene fra pakningsplaten for strømkablene.
  4. Bor eller skjær ut hull for kabler eller installasjonsrør i pakningsplatene. Monter installasjonsrør (ikke inkludert), hvis det er aktuelt.
  5. Monter pakningsplatene igjen. Ta vare på trekantdekslene, den nedre frontplaten og den midtre frontplaten for endelig installasjon.
 7. Fjern den bakre platen fra kabinettet for nedre kabelinnføring.
 8. Kople sammen kabinettet for nedre kabelinnføring og UPSen både foran og bak med skruer og de medfølgende spesialmutrene (som vist).
 9. Fjern de fremre og bakre transportbeslagene fra kabinettet for nedre kabelinnføring når du er ferdig med sammenkoplingen.
 10. Monter de bakre platene på UPSen og på kabinettet for nedre kabelinnføring. Monter sidepanelet på høyre side av kabinettet for nedre kabelinnføring. Sidepanelet ble fjernet fra venstre side av kabinettet for nedre kabelinnføring i trinn 2.
 11. Før signalkablene gjennom kabinettet for nedre kabelinnføring og inn i UPSen. Før dem som vist for å skille Class 2/SELV-kablene fra non-Class 2/non-SELV-kablene.
 12. Før inngangskablene, batterikablene, de nøytrale kablene og PE-kablene opp gjennom høyre halvdel av kabinettet for nedre kabelinnføring og inn i UPSen (som vist). Bruk myke kopperkabler.
 13. Før bypasskablene og utgangskablene opp gjennom venstre halvdel av kabinettet for nedre kabelinnføring og inn i UPSen (som vist). Bruk myke kopperkabler.
 14. Monter trekantdekslene, den nedre frontplaten og den midtre frontplaten på kabinettet for nedre kabelinnføring.
 15. Følg installasjonsveiledningen for UPSen for å kople til strømkablene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?