990-91379C-034

İnvertörü OFF konumuna geçirme

ÖNEMLİ: Bu, yüke giden kaynağı kapatır.
  1. Kontrol > İnvertör > İnvertör kapalı öğesini seçin.
  2. Onay ekranında Tamam'a dokunun.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?