990-91379C-004

Start en batteritest

Forudsætninger:

  • Batteriafbryderne er lukkede.

  • Der er ingen kritiske alarmer.

  • Bypassforsyningen skal være til rådighed.

  • Statisk bypassdrift skal være til rådighed.

  • Batterierne skal være mere end 50 % opladte.

  • Resterende batteridriftstid skal være over 4 minutter.

  • Driftstilstanden skal være normal, eConversion- eller ECO-tilstand.

  • Systemdriftstilstanden skal være vekselretter-, eConversion- eller ECO-tilstand.

Denne funktion gennemfører en række test på batterierne, f.eks. kontrol af om der er sprunget en sikring, eller om batteriet er svækket. Testen aflader batterierne og bruger omkring 10 % af den samlede batteridriftstid. Eksempel: Hvis batteridriften er 10 minutter, så kører testen i 1 minut. Batteritesten kan indstilles til at køre automatisk med forskellige tidsintervaller (fra en gang om ugen til en gang om året).

  1. Vælg Vedligeholdelse > Batteri > Start test .
  2. Tryk på OK på bekræftelsesskærmen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?