990-91379C-023

Stoppe en kjøretidskalibreringstest

  1. Trykk på menyknappen på startskjermen.
  2. Velg Vedlikehold > Kjøretidskalibrering > Stopp kalibrering .
  3. Trykk på OK på bekreftelsesskjermen.
QR code for this page

Var dette til hjelp?