990–5947A–025

Procedura montażu

UWAGA: Ilustracje w niniejszej instrukcji pokazują montaż w pustej szafie bateryjnej o szerokości 700 mm. Zestaw wyłącznika baterii można zamontować również w pustej szafie bateryjnej o szerokości 1100 mm lub uziemianej metalowej skrzynce.

Przedstawienie połączenia kabli do montażu z jedną pustą szafą bateryjną o szerokości 700 mm (GVEBC7)

Przedstawienie połączenia kabli do montażu z dwoma pustymi szafami bateryjnymi o szerokości 700 mm (GVEBC7)

Przedstawienie połączenia kabli do montażu z jedną pustą szafą bateryjną o szerokości 1100 mm (GVEBC11)

Przedstawienie połączenia kabli do montażu z dwoma pustymi szafami bateryjnymi o szerokości 1100 mm (GVEBC11)

UWAGA: Odległość pomiędzy zespołem baterii a zasilaczem UPS nie powinna przekraczać 200 m. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric w razie montażu na większą odległość.
  1. Zamontuj zestaw wyłącznika baterii. Postępuj według jednej z procedur:
  2. Podłącz kable sygnałowe.
  3. Podłącz kable zasilające, postępuj według jednej z procedur:
QR code for this page

czy było to pomocne?