990-5947A-023

Installasjonsprosedyre

MERK: Illustrasjonene i denne håndboken viser installasjon i et 700 mm tomt batterikabinett. Batteribrytersettet kan også installeres i et 1100 mm tomt batterikabinett eller et jordet metallskap.

Kabeloversikt for installasjoner med ett 700 mm tomt batterikabinett (GVEBC7)

Kabeloversikt for installasjoner med to 700 mm tomme batterikabinetter (GVEBC7)

Kabeloversikt for installasjoner med ett 1100 mm tomt batterikabinett (GVEBC11)

Kabeloversikt for installasjoner med to 1100 mm tomme batterikabinetter (GVEBC11)

MERK: Avstanden mellom batteribanken og UPSen må ikke være mer enn 200 m. Ta kontakt med Schneider Electric for installasjoner med lengre avstand.
  1. Monter batteribrytersettet. Følg en av disse fremgangsmåtene:
  2. Kople til signalkabler.
  3. Kople til strømkablene, følg en av disse prosedyrene:
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?