990–5947A–025

Podłącz kable sygnałowe

UWAGA: Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od innych kabli.
UWAGA: Na ilustracji dotyczącej niniejszej procedury pokazano system dolnego wlotu kablowego. Taka sama procedura ma zastosowanie do systemu górnego wlotu kablowego.
 1. Zainstaluj czujnik temperatury dostarczony wraz z zasilaczem UPS.
  OSTRZEŻENIE
  Zagrożenie pożarem
  Umieść czujnik temperatury zgodnie z opisem, by uzyskać poprawne pomiary temperatury.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

  Widok z przodu pustej Szafy bateryjnej

 2. Przeprowadź kable czujnika temperatury baterii przez górną lub dolną część pustej szafy bateryjnej do zasilacza UPS i podłącz je, jak pokazano.
  UWAGA: Jeden czujnik temperatury jest dostarczony wraz z zasilaczem UPS. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric, jeśli chcesz zakupić dodatkowy czujnik temperatury.
  UWAGA: Kable czujnika temperatury baterii są klasyfikowane jako Class 2/SELV. Obwody Class 2/SELV muszą być odizolowane od obwodów głównych.
 3. Poprowadź kable sygnałowe przez górną część pustej szafy bateryjnej do wyłącznika baterii.
 4. Zdemontuj osłonę wyłącznika baterii.

  Widok z przodu wyłącznika baterii

 5. Podłącz kable sygnałowe:
  1. Podłącz przewody sygnałowe do łącznika AUX.
  2. Podłącz kable sygnałowe do cewki wyzwalającej niskiego napięcia.

  Widok z przodu wyłącznika baterii

 6. Ponownie zamontuj osłonę wyłącznika na wyłączniku baterii.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?