990-5913D-032

เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับ Galaxy VS UPS

หมายเหตูู: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแยกกันอย่างเพียงพอ
หมายเหตูู: ใช้สายสัญญาณแบบแยกสองชั้น สายสัญญาณจะต้องมีอัตราแรงดันไฟอยู่ที่ขั้นต่ำ 600 V
 1. ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่ให้มาพร้อม UPS ที่ด้านบนของตู้แบตเตอรี่ภายนอก
  คำเตือน
  อันตรายจากไฟไหม้
  วางตำแหน่งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตามที่อธิบายไว้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการวัดอุณหภูมิที่ถูกต้อง
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 2. เดินสายไฟเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ผ่านด้านล่างของตู้แบตเตอรี่ภายนอกไปยัง UPS และเชื่อมต่อดังที่แสดง
  หมายเหตูู: มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ให้มาพร้อมกับ UPS หนึ่งชุด ติดต่อ Schneider Electric หากต้องการซื้อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเพิ่มเติม (0J-0M-1160)
  หมายเหตูู: สายไฟเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ถือเป็น Class 2 และ SELV Class 2 และวงจร SELV จะต้องแยกจากวงจรหลักสองชั้น
 3. ถอดฝาครอบเบรกเกอร์แบตเตอรี่ออก
 4. เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับเบรกเกอร์แบตเตอรี่:
  1. เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับสวิตช์ AUX
  2. เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับขดลวดตัดวงจรแรงดันไฟฟ้าต่ำ
  3. เดินสายสัญญาณออกผ่านช่องด้านล่างของเบรกเกอร์แบตเตอรี่
 5. เดินสายสัญญาณผ่านด้านหลังของเบรกเกอร์แบตเตอรี่และออกผ่านด้านล่างของตู้แบตเตอรี่ภายนอก

  มุมมองด้านหลังของเบรกเกอร์แบตเตอรี่

 6. ติดตั้งฝาครอบกลับเข้าไปที่เบรกเกอร์แบตเตอรี่
 7. เชื่อมต่อสายสัญญาณใน UPS ดังที่แสดง
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?