990-5913D-032

เชื่อมต่อสายไฟฟ้า

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ปิดระบบไฟทั้งหมดใน UPS ก่อนเชื่อมต่อสายไฟ DC และสายเคเบิลแบตเตอรี่เข้ากับตู้แบตเตอรี่ภายนอก
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
 1. ถอดฝาครอบเทอร์มินอลจากด้านซ้ายของเบรกเกอร์แบตเตอรี่
 2. เดินสายเคเบิล PE ผ่านด้านล่างของตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกและเชื่อมต่อสาย PE

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 3. เดินสายไฟ DC ผ่านด้านล่างของตู้แบตเตอรี่ภายนอก และเชื่อมต่อสายไฟ DC (DC+, DC-) ใช้แหวนล็อก (ไม่ได้ให้มา) เมื่อเชื่อมต่อสายไฟ DC
 4. ติดตั้งฝาครอบเทอร์มินอลที่ด้านซ้ายของเบรกเกอร์แบตเตอรี่กลับเข้าที่
 5. ติดตั้งแผ่นป้องกันเบรกเกอร์กลับเข้าที่
 6. เชื่อมต่อแบตเตอรี่บนชั้นวางแต่ละชั้นในตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกด้วยแท่งทองแดงหรือสายเคเบิลที่ให้มา แล้วต่อเข้ากับด้านขวาของเบรกเกอร์แบตเตอรี่ อ้างอิงถึงไดอะแกรมการเชื่อมต่อที่ด้านในของประตูหน้าของตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิก
  อันตราย
  อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
  แบตเตอรี่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต และไฟฟ้าลัดวงจร ต้องเฝ้าสังเกตข้อควรระวังดังต่อไปนี้ เมื่อใช้งานแบตเตอรี่
  • ถอดนาฬิกา แหวน หรือเครื่องประดับใดๆ ที่มีส่วนผสมของโลหะออก
  • ใช้เครื่องมือที่มีฉนวนหุ้ม
  • สวมแว่นตา ถุงมือ และรองเท้าบู้ตนิรภัย
  • ห้ามวางเครื่องมือหรือชิ่นส่วนใดๆ ที่เป็นโลหะไว้ด้านบนของแบตเตอรี่
  • ตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟก่อนเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อเทอร์มินัลแบตเตอรี่
  • ตรวจสอบว่า มีการเชื่อมต่อสายดินเข้าแบตเตอรี่โดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ หากมีการเชื่อมต่อสายดินไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้าสายดิน การสัมผัสชิ้นส่วนใดๆ ของแบตเตอรี่ที่มีการเชื่อมต่อสายดินไว้ อาจเป็นผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตและเผาไหม้จากกระแสไฟช็อต อาจสามารถลดโอกาสการเกิดไฟฟ้าช็อตดังกล่าว หากมีการถอดสายดินออกในระหว่างการติดตั้งและการบำรุงรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญ (กำหนดใช้ได้สำหรับอุปกรณ์และแหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่แบบรีโมทซึ่งไม่มีวงจรเชื่อมต่อเข้าสายดิน)
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?