990-91141D-025

Zgodność z normami

Zasady bezpieczeństwa IEC 62040-1: 2008-06, 1. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS
IEC 62040-1: 2013-01, 1. poprawka 1. wydanie
5. wydanie UL 1778
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2005-10, 2. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 2.: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) C2
FCC sekcja 15 ustęp B, Klasa A
IEE C62.41-1991 kategoria lokalizacji B2, Zalecana przez IEEE praktyka dotycząca fali napięciowej w obwodach AC o niskim napięciu
Transport IEC 60721-4-2 Poziom 2M2
Wstrząsy ICC-ES AC 156 (2015); OSHPD Wstępnie zatwierdzony; Sds=1,45 g dla z/h=1 i Sds=2,00 g dla z/h=0; Ip=1,5

Wydajność

Wydajność zgodnie z: IEC 62040-3: 2011-03, 2. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 3.: Metoda wyliczania wydajności i wymagań testowych.

Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC 62040-3, klauzula 5.3.4): VFI-SS-111

QR code for this page

czy było to pomocne?