990-91141H-025

Konfigurowalne styki wejściowe i przekaźniki wyjściowe

Styki wejściowe

Dostępne są cztery styki wejściowe i można je skonfigurować w celu wskazywania danego wydarzenia na wyświetlaczu Styki wejściowe obsługują napięcie 24 VDC 10 mA.

Nazwa Opis Położenie
IN _1 (Styki wejściowe 1) Konfigurowalny styk wejściowy 640-4864 zacisk J6616, 1–2
IN _2 (Styki wejściowe 2) Konfigurowalny styk wejściowy 640-4864 zacisk J6616, 3–4
IN _3 (Styki wejściowe 3) Konfigurowalny styk wejściowy 640-4864 zacisk J6616, 5–6
IN _4 (Styki wejściowe 4) Konfigurowalny styk wejściowy 640-4864 zacisk J6616, 7–8

Przekaźniki wyjściowe

Dostępne są cztery przekaźniki wyjściowe i można je skonfigurować w celu aktywacji w wypadku jednego lub więcej wydarzeń za pośrednictwem wyświetlacza.

Przekaźniki wyjściowe obsługują napięcie 24 VAC/VDC 1 A. Wszystkie zewnętrzne obwody muszą być zabezpieczone szybko działającymi bezpiecznikami 1 A o maksymalnym natężeniu.

Nazwa Opis Położenie
OUT _1 (Przekaźnik wyjściowy 1) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 640–4864 zacisk J6617, 1–3
OUT _2 (Przekaźnik wyjściowy 2) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 640–4864 zacisk J6617, 4–6
OUT _3 (Przekaźnik wyjściowy 3) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 640–4864 zacisk J6617, 7–9
OUT _4 (Przekaźnik wyjściowy 4) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 640–4864 zacisk J6617, 10–12

Tryb kontr. pod napięciem: Gdy tryb ten jest włączony, oznacza to, że przekaźnik wyjścia jest aktywowany, gdy nie występują zdarzenia powiązane z przekaźnikiem wyjścia (normalnie aktywowany). Tryb kontroli pod napięciem jest ustawiany indywidualnie dla każdego przekaźnika wyjściowego i umożliwia wykrycie utraty napięcia do przekaźników wyjściowych, ponieważ wszystkie z nich zostaną dezaktywowane, a powiązane z nimi wydarzenia zostaną oznaczone jako obecne.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?